LOV behövs inte i Eslöv

17 04 2014

Vi Socialdemokrater i Eslöv har bestämt oss för att avskaffa LOV, Lagen om Valfrihet.

Den infördes för hemtjänsten i Eslöv efter ett beslut 2010 då Alliansen tagit stöd av Sverigedemokraterna. För att kunna införa LOV gjordes stora organisatoriska förändringar inom Vård och Omsorgsförvaltningen. En förändring vi givetvis haft nytta av också utan LOV.

Under åren har det funnits 10 olika företag som försökt få Eslövsborna att välja dem, och det har det funnits mellan 5 – 13 kunder i LOV-systemet samtidigt. Idag finns det 6 företag kvar som delar på 9 kunder, resterande ca 320 stycken har valt kommunen.

Givetvis kostar det kommunen resurser att hantera LOV i form av uppföljningar, kvalitetskontroller, avtalshantering, informationsspridning mm. Nyttan är ringa och intresset klent. Eslövsborna är tydliga med att de tycker att vår egen personal gör ett bra jobb och de finner ingen anledning att välja bort kommunen som utförare.

Nu har vi testat den borgerliga privatiseringsivern utan framgång. Det är dags att lägga resurserna på bättre saker. Därför lovar vi att avskaffa LOV under nästa mandatperiod om vi får eslövsbornas förtroende.

Tony Hansson (S), ordförande Vård och Omsorgsnämnden
Selma Pasic (S), ersättare Vård och Omsorgsnämnden

SkD.  SkD

Tryggad kvalitet i äldreomsorgen med en 50-öring

19 10 2012

Efter att Region Skåne kraschat sin ekonomi började man att snabbare skriva ut sjuka och äldre från sjukhusen och på så sätt flyttades kostnaderna till kommunerna. I Eslöv har vi drabbats genom att hemtjänsten fått ökningar på uppemot 25-30%, korttidsboendena har blivit överfulla och i äldrevården har det krävs extraresurser för att de äldre sjuka nu skickas hem i sämre skick än tidigare.

Majoriteten i Eslöv har tvingats förhålla sig till detta samt till behoven i skolan – våra båda kärnverksamheter. Vi lägger nu en budget där vi höjer skatten med 50 öre. Detta bland annat för att hantera de hastigt ökande kostnaderna i vården, men vi gör samtidigt också en satsning. 7 miljoner avsätts till att höja bemanningen på våra särskilda boende. Detta är ett välkommet tillskott både för att höja kvalitén gentemot brukarna, men också för att avlasta personalen som har en tuff arbetssituation. Förutom de nära 19 miljoner som skjuts till i vården ges också full kompensation för pris och löneökning. Detta innebär att vi inte smygsparar i ramen som flera andra kommuner gör när de inte ger full pris och löneökningskompensation.

Nu ska vi sätta oss i verksamheten och på klokaste sätt dela ut 2013 års budget så fort den godkänts i kommunfullmäktige.

En 50-öring i höjd kommunalskatt motsvarar 100 kronor mer i månaden vid en månadslön på 20.000:-

SkD

Felklivet i valfrihet(s)en

19 10 2012

Med anledning av Lesley Holmbergs interpellation och med efterföljande artikel i Skånska Dagbladet.

Lesley Holmberg kliver fel i valfrihet(s)en

Att inte välja hemtjänstutförare för eslövsborna är en ickefråga. Eslövsborna väljer, och de väljer oftast kommunen. Idag har bara 8 av 430 kunder med hemtjänst valt privat utförare istället för Kommunen. Totalt finns fem privata aktörer att välja på.

Lesley Holmberg vill tvinga de som inte väljer, att då få en privat utförare. Frågan blir en ickefråga eftersom alla idag får välja, och de väljer!

Däremot kan det i något enstaka fall krävas akuta insatser där man inte hinner välja. Då dyker ickevalsalternativet upp. Här ser majoriteten det som naturligt att kommunen tar ansvaret, och inte att ett av slumpen påtvingat privat alternativ ska göra jobbet. Kunden får alltid chansen att välja senare.

Lesley Holmberg accepterar inte det formella svar han fick från mig i egenskap av ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden; att majoriteten inte vill utreda frågan vidare om att införa ett ickeval där de privat blir de gynnade . Istället formaliserar han frågan igen och ställer den till vice ordförande istället. Första svaret han fick var givetvis ett majoritetssvar, dvs gemensamt från både Socialdemokraterna och Moderaterna.

Här tror jag att Lesley Holmberg blottar sin egen problematik. Den kvarvarande alliansen i Eslöv är inte samkörda eller pratar med varandra. I majoriteten har vi inte problemet. Här pratar vi med varandra, kommer överens och för fram ett gemensamt budskap

Vi har aldrig tänkt dra in ”flitpengen”

28 05 2012

Vid Vård- och Omsorgsnämndens möte i förra veckan presenterade förvaltningen ett smörgåsbord av ej lagstadgade verksamheter och utgifter vi har i Eslövs Kommun där vi har möjlighet att spara pengar när nu ekonomin är ansträngd. En av dessa var ”Avveckla habersättningen inom socialpsykiatrin och daglig verksamhet”. Den kostar oss 621 000 om året och är en motivationspeng för de som utför arbete i daglig verksamhet. Denna är inte att jämföra med lön eftersom alla i omsorgen har sin försörjning tryggad på annat sätt. Det är en ”flitpeng” för utfört arbete.

Skånskan rapporterade dock lite olyckligt efter nämnden följande: ”En tredje åtgärd som nämns är att dra in den så kallade ”flitpengen”…  Tony Hansson är medveten om det politiskt känsliga i att avskaffa flitpengen, och tror inte att det finns något politiskt stöd för det i nuläget.”

Riktigt så sades inte på presskonferensen och det kan tolkas som om politiken och jag för närvarande söker stöd för en indragning. Så är absolut inte fallet. Redan på ett väldigt tidigt skede av ekonomiprocessen meddelades förvaltningen att en indragning av habersättningen inte är tänkbar.

Artikel finns att läsa på Skånskan

Kvalitets och mångfaldsinspiration

13 04 2012

Idag är det uppstart för 2012 års kvalitetspris inom Vård och Omsorg på Medborgarhuset i Eslöv. 500 medarbetare har under en för- eller eftermiddag fått en inspirationsföreläsning av Eva Klevås om vad mångfald egentligen står för och hur det kan tolkas och definieras.

Det gavs också en massa intressanta tankar om olikheter, fördomar, obekväma situationer, möjligheter att tänka om och tänka annorlunda. Helt enkelt tänka lite extra och reflektera.

Eva bjöd oss också på en aktuell video. Kolla när Charlotte & Jonathan bli dömda på förhand i Britain’s Got Talent 2012.

Jag fick möjligheten att berätta om de prioriterad mångfaldsmålen vi har. Att sätta upp mångfald som prioriterat mål gjordes för att vi är övertygade om att när olikheter bejakas, då lyfter man också fram människor på egna meriter och kvalitéer. Är man positiva till mångfald ger det förutsättning för alla att ha inflytande och möjlighet att utvecklas, både på sin arbetsplats och som individer. Då skapas en naturlig arbetsglädje och stolthet för jobbet.

Vid alla de besök jag hunnit göra ute i verksamheten lyfts ofta fram just bejakande av olikheter, främst hos brukarna. Jag har sett att detta inte är bara tomma ord. Varje gång jag lämnar ett studiebesök är jag väldigt stolt över hur man jobbar mångfald redan.

Nu är det tävlingsdags. I september hoppas jag att det finns massor med tävlingsbidrag att välja emellan, stora som små. För alla bidrag är med och utvecklar vår verksamhet!

Nedslag i verksamheten – daglig verksamhet

18 04 2011

En heldag i Daglig verksamhet kan vara både munter, spännande och inspirerande. Idag var en sådan dag. Jag besökte Norregatan där man fixar det mesta. Här finns de som sköter om de dagliga inköpen till verksamheterna runt om. Man gör paketerings och monteringsjobb till företag. När jag var där paketerade man ballonger och fyllde naturolja i små försäljningsflaskor. Man gör kopierings och datorjobb till både skola och vård o omsorg med flera i hela kommunen. Här finns bak o kakverksamheten som förser andra med goda bullar o kakor samt har ett litet café varje tisdagseftermiddag på Medborgarhuset. Man gör här också eget papper, man tillverkar cementfigurer och kan göra halsband som säljs i deras egen butik på Storgatan.

Under dagen fick jag också vara med på Realesparty för en ny skiva som kulturgruppen släppt. Lunchen gick de flesta av oss iväg och åt på Salliusgymnasiet. Här var idag skollov för ungarna, men vi som var där åt ett gott, tidigt påskbord tillsammans. Här dök flera av de grupper upp, som jag tidigare under dagen sett på Kulturskolan vid CD-släppet. Innan dagens slut var jag med bort o tittade på butiken där sakerna säljs.

På nytt kan jag bara fortsätta konstatera att vi i Eslöv har fantastiska verksamheter inom Vård o Omsorg och en härlig och positiv personal. Jag ser fram emot att fortsätta mina studiebesök ute i verksamheterna.

Realseparty för nya CD-skivan på Kulturskolan

Kvalitetsdagen 2011 i Eslöv

11 04 2011

Premiär för mig, men det är fjärde gången Vård och Omsorg har sin årliga kvalitetsdag i Eslöv och delar ut kvalitetspris. I år fanns gästföreläsare Angelica Fritjof på plats med ett intressant och inspirerande föredrag om brukarkontakter, kommunikation och bemötande i vården.

Kvalitetsdagen började på morgonen med en inledning där man bland annat gjorde en snabbintervju med mig och vice ordförande Lena Wöhlecke om våra intryck av Vård och Omsorg så här långt, hur det varit att läsa de inlämnade bidragen såsom jury samt vad kvalitet innebär för oss. Därefter gavs en återkoppling från förvaltningschefen om årets brukar- och medarbetarenkäter vilka gav toppbetyg. Vi fick höra hur det gått för förra årets pristagare och den fortsatta verksamheten och sen var det dags att dela ut årets priser.

”Kvalitetspriset syftar till att synliggöra medarbetarnas kvalitetsarbete i verksamheten samt att belöna ständiga förbättringar”.

Förstapriset gavs i år till Fixarservice med motiveringen ”att som individ kunna hjälpa andra och känna sig behövd främjar hälsa och delaktighet”. Fixarservice är en utveckling av den tidigare fix-servicen som är till för att undvika fallskador hos de äldre, med dyra insatser från samhället och stort lidande från den enskilde.

Daglig verksamhet har tagit ansvar för denna viktiga funktion, men utvecklat den så att den ger ett stort mervärde också för den som utför fixet. Via de som finns i verksamheten kan våra äldre ringa och boka besök för gardin- eller glödlampsbytet, eller t.ex. för att plocka upp eller ner saker från förrådet. Denna resurs förhindrar de äldres fallskador, men ger också en spännande och social uppgift för brukarna vilket ger dem ett stort lyft. Förstapriset var 15 000 kronor att använda för att fortsätta utveckla verksamheten.

Andrapriset gick till Lapplandsvägen 11A och ”Vägen till ett självständigt liv”. Tredjepriset landade hos Bergagården plan Blå med bidraget ”Trivseln som motivation”. Samtliga inlämnade bidrag och också de tidigare årens bidrag kan du hitta på Eslövs Kommuns hemsida. Allt för att fler ska kunna ta del av alla de goda förslagen och helt eller i delar kunna nyttja dem i den egna verksamheten.

Förmiddagens program gick därefter helt i repris på eftermiddagen så att så många som möjligt kund delta i Kvalitetsdagen.

Nedslag i verksamheten – Bergagården

29 03 2011

Ännu ett besök inom äldrevården. Idag var det Bergagårdens äldreboende som ”drabbades”.  På nytt var jag med och väckte de boende. På nytt upplevde jag samma värme och omtanke om de äldre. Efter några väckningar med toalettbestyr och dusch fick jag möjlighet att delta i frukosten, prata med några av de boende och såg till så att de fick sin macka och gröt som var mycket uppskattad.

Höjdpunkten på besöken är förutom förståelsen för själva verksamheten också möjligheten att få prata med de som jobbar ute i verksamheten. Här finns alltid en massa nytt att lära eller diskutera.

Jag fick också tillfälle att sätta mig för att diskutera med Irene Somers. Hon slutar nu efter många år av fantastiskt chefskap inom kommunen, varav de senaste åren på Berga. Nya chefen Emma ärver ett fantastiskt boende som hon nu kan fortsätta forma och utveckla efter egna tankar.

Något vi alla var överens om var att; Nu är det dags att göra verkstad av allt prat om att laga mat ute på boendena igen. Just matlukten är något som saknas när man kommer in på ett äldreboende. Den härliga lukten av nylagat som både förhöjer boendekänslan och också matlusten. Detta måste vara ett av de kommande stora projekten att ta ett rejält tag i. Lösningen tror jag inte är LOV eller någon komplicerad upphandling.

Tack för besöket!

Nedslag i verksamheten – öppenvårdsbehandlingen

16 03 2011

Efter att ha inlett dagen med besök på Karidal och informerat mig om nattens olyckliga brand gick jag sedan till dagens inplanerade besök på öppenvårdsbehandlingen och anonym rådgivning.

Här fick jag möjlighet till ett intressant och givande samtal med ännu en av alla våra engagerade medarbetare. Hon har med stor respekt och integritet kontakt med flera av eslövsborna med olika typer av missbruksproblem och i olika stadier.

Till anonyma rådgivningen kan man som anhörig, arbetskamrat, förälder eller för egen räkning vända sig för att prata om missbruk, följder och effekter. Man kan få råd och stöd, hjälp med vidare kontakter eller bara ett förtroligt samtal.

Jag fick under besöket också tillfälle till samtal med några av de som just nu går på öppenvårdsbehandlingen.  Det var ett nervöst besök, kanske främst för mig, där jag i alla fall i förväg kände att jag klev djupt in i ett antal privata liv genom mitt besök. Men det fanns en stor öppenhet och ett stort egenengagemang att vilja ta tag i sina egna problem. Därmed blev det också ett bra och intressant besök och ett allvarligt men öppenhjärtligt samtal.

Öppenvårdsbehandlingen är en frivilligverksamhet som man kan få tillgång till om man efter dialog och via en biståndsbedömning aktivt tar ett eget beslut om att vilja leva ett liv utan droger. Behandlingen kan också ges som ett stöd till familjen.  Arbetsgivare kan inom ramen för deras rehabiliteringsansvar få hjälp för anställd.

Efter träffen med de som gick i behandling fortsatte ett långt samtal om hur verksamheten utvecklats under åren. På vilket sätt folk tar kontakt, vilka olika förutsättningar olika kommuner erbjuder i sådana här frågor och hur vi som kommun hanterar de olika livsödena med olika missbruksproblem. Vi pratade också om viljan att ta sig bort från missbruk kontra rädslan att bli av med missbruket och hur det nya livet då kan kännas skrämmande.

Ännu en gång kan jag konstatera att vi här i Eslöv bedriven en verksamhet att vara stolt över. Överallt finner jag dessa engagerade anställda, och givetvis deras önskan om att kunna ge mer.
%d bloggare gillar detta: