Ny Brandstation i Eslöv

26 05 2014

Idag invigdes vår nya, efterlängtade brandstation i Eslöv.  Senast det begav sig var 1957 när man flyttade från Villavägen till Gröna Torg. 20 år senare, 1977 byggdes stationen på Gröna Torg ut med ny vagnhall och 1982 var de nya logementen klara. Sen har den levt ett lugnare liv i 30 år innan den nu är näst intill utdömd och rejält nergången.

Vägen till ny station har inte varit spikrak. Efter ett långt utredande fann vi en plats vid flygfältet. Här fanns också privata intressenter som ville bygga stationen åt oss, men efter lite funderingar bestämdes att kommunen skulle bygga via Industrifastighetsbolaget.

När så en första riktig kalkyl togs fram blev det nödbroms och omtag eftersom budgeten sprängdes långt utanför alla rimligheter.

Istället för att försöka göra en omöjlig omräkning började vi tänka nytt. Då gjordes ett inspel av den fastighet som idag invigdes och som EIFAB tidigare ägt men som såldes i enlighet med den option som dåvarande hyresgäst hade.

Fastigheten har i flera år varit till salu, och när EIFAB lyckades köpa in grannfastigheten hade vi en bra lösning för en framtida station med befintliga lokaler och ny vagnhall. Nu var det bara för EIFAB att köra. Efter det har det gått fort, och nästan smärtfritt.

Största avbräcket var när vi tillfälligt, mitt i entreprenadupphandligen tvingades räkna om bygget eftersom vi hamnat mitt i en ambulansupphandling och den nya ambulansentreprenören drog sig ur en samlokalisering. Jag tycker det är riktigt synd, för jag tror det är samhällsnyttigt med en samlokalisering av  räddningstjänst och ambulans. Nu flyttar Falk in i nya stationen fram till januari 2015 men sen blir det kanske inga ambulanser. Här borde Region Skåne sätta ner foten och bestämma att samlokalisering ska ske när man gör upphandlingar.

Nu är bygget färdigt, och jag fick som ordförande för Eslövs Industrifastighetsbolag överlämna nyckeln till stationen till områdeschef Paavo Frick.

Det blev dock ingen nyckel i traditionell bemärkelse utan eftersom när räddningstjänsten behöver komma in gör man det med buller o bång för en snabb och effektiv insats. Därför fick de istället en nyckel som går både till stationen som till andra fastigheter om det behövs, en kofot.

Överlämnande av nyckeln

Överlämnande av nyckeln – Foto Susanne Jönsson

 

 

Räddningsstyrkornas storlek – en resurs och fördelningsfråga

27 03 2011
Med anledning av insändare i Skånska Dagbladet 26 mars

Brandkårens främsta uppgift är att rädda liv och egendom! Detta är vi helt överens om; jag, politikern Bertil, medborgaren Gustav, brandmannen Mattias och säkert alla andra.

Hur och vilket som är effektivaste sätt kan man ha skilda uppfattningar om. Vi är många som anser att i grunden är den bästa olycka alltid den som inte sker, och att vi ska göra allt vi kan för att förebygga den. Vi vet också att olyckor skapas av människor och att alla olyckor inte kan förebyggas bort.

Frågan om att vara helt utan brandmän på brandstation eller att vara två, tre, fem, sju eller fler i Eslöv är en ständig diskussion. Hur många är lagom i förhållande till risk och resurs? Vad är den bästa fördelning mellan förebyggande och utryckande? Ska vi satsa på teknik och/eller personal? Vad är effektivast för att förverkliga vår vision ”Ett olycksfritt samhälle” inom Räddningstjänsten Syds verksamhetsområde eller i Eslövs kommun?

Hur stor är rätt styrkestorlek? De flesta av Sveriges kommuner har valt fem brandmän/kvinnor.  Då är man tillräckligt många att göra en livräddande insats genom rökdykning om det behövs. De flesta liksom grannkommunerna har också valt att det ska vara en deltidsstyrka med inställelsetid på 5-6 minuter.

Räddningstjänsten Syd har i Eslöv valt att höja denna nivå genom att 3 brandmän ständigt ska ligga i jour på brandstationen med en inställelsetid på 90 sekunder. De kan då komma ca 5 minuter snabbare till olyckan och göra en första insats som i de flesta fall är oerhört viktig. Ytterligare 3 brandmän har en inställelsetid på 6 minuter.

Statistiken de senaste åren visar att det finns behov av rökdykarinsats i livräddande syfte i snitt 1-2 gånger/år i Eslöv. Det är vid dessa tillfällen vi får diskussion. I dessa lägen drabbas den enskilde eftersom kanske livsviktig rökdykningsinsats inte kan påbörjas förrän andrastyrkan anlänt. Jag har också en stor förståelse för den frustration som de redan anlända brandmännen har i väntan på sina kollegor. Denna frustration existerar inte hos alla de med enbart deltidsbrandkår eftersom alla kommer samtidigt, men istället senare. Räddningstjänsten Syd, liksom flera andra kommuner, har dock valt att prioritera en tidig, mindre insats i Eslöv och Kävlinge för att bygga upp resurserna efter hand.

Frågan om storleken på styrkan/styrkorna ska givetvis fortsätta analyseras för att vara så effektiv som möjligt under alla tider på dygnet, 365 dagar om året baserat på behov. Arbetet med handlinsprogram för 2012-2015 pågår. Eslöv växer liksom förbundet och diskussionen om styrkestorlek fortsätter. I grunden är allt en fråga om hur man fördelar befintliga resurser på klokaste sätt.
%d bloggare gillar detta: