LOV behövs inte i Eslöv

17 04 2014

Vi Socialdemokrater i Eslöv har bestämt oss för att avskaffa LOV, Lagen om Valfrihet.

Den infördes för hemtjänsten i Eslöv efter ett beslut 2010 då Alliansen tagit stöd av Sverigedemokraterna. För att kunna införa LOV gjordes stora organisatoriska förändringar inom Vård och Omsorgsförvaltningen. En förändring vi givetvis haft nytta av också utan LOV.

Under åren har det funnits 10 olika företag som försökt få Eslövsborna att välja dem, och det har det funnits mellan 5 – 13 kunder i LOV-systemet samtidigt. Idag finns det 6 företag kvar som delar på 9 kunder, resterande ca 320 stycken har valt kommunen.

Givetvis kostar det kommunen resurser att hantera LOV i form av uppföljningar, kvalitetskontroller, avtalshantering, informationsspridning mm. Nyttan är ringa och intresset klent. Eslövsborna är tydliga med att de tycker att vår egen personal gör ett bra jobb och de finner ingen anledning att välja bort kommunen som utförare.

Nu har vi testat den borgerliga privatiseringsivern utan framgång. Det är dags att lägga resurserna på bättre saker. Därför lovar vi att avskaffa LOV under nästa mandatperiod om vi får eslövsbornas förtroende.

Tony Hansson (S), ordförande Vård och Omsorgsnämnden
Selma Pasic (S), ersättare Vård och Omsorgsnämnden

SkD.  SkD
%d bloggare gillar detta: