Kvalitetsdagen 2011 i Eslöv

11 04 2011

Premiär för mig, men det är fjärde gången Vård och Omsorg har sin årliga kvalitetsdag i Eslöv och delar ut kvalitetspris. I år fanns gästföreläsare Angelica Fritjof på plats med ett intressant och inspirerande föredrag om brukarkontakter, kommunikation och bemötande i vården.

Kvalitetsdagen började på morgonen med en inledning där man bland annat gjorde en snabbintervju med mig och vice ordförande Lena Wöhlecke om våra intryck av Vård och Omsorg så här långt, hur det varit att läsa de inlämnade bidragen såsom jury samt vad kvalitet innebär för oss. Därefter gavs en återkoppling från förvaltningschefen om årets brukar- och medarbetarenkäter vilka gav toppbetyg. Vi fick höra hur det gått för förra årets pristagare och den fortsatta verksamheten och sen var det dags att dela ut årets priser.

”Kvalitetspriset syftar till att synliggöra medarbetarnas kvalitetsarbete i verksamheten samt att belöna ständiga förbättringar”.

Förstapriset gavs i år till Fixarservice med motiveringen ”att som individ kunna hjälpa andra och känna sig behövd främjar hälsa och delaktighet”. Fixarservice är en utveckling av den tidigare fix-servicen som är till för att undvika fallskador hos de äldre, med dyra insatser från samhället och stort lidande från den enskilde.

Daglig verksamhet har tagit ansvar för denna viktiga funktion, men utvecklat den så att den ger ett stort mervärde också för den som utför fixet. Via de som finns i verksamheten kan våra äldre ringa och boka besök för gardin- eller glödlampsbytet, eller t.ex. för att plocka upp eller ner saker från förrådet. Denna resurs förhindrar de äldres fallskador, men ger också en spännande och social uppgift för brukarna vilket ger dem ett stort lyft. Förstapriset var 15 000 kronor att använda för att fortsätta utveckla verksamheten.

Andrapriset gick till Lapplandsvägen 11A och ”Vägen till ett självständigt liv”. Tredjepriset landade hos Bergagården plan Blå med bidraget ”Trivseln som motivation”. Samtliga inlämnade bidrag och också de tidigare årens bidrag kan du hitta på Eslövs Kommuns hemsida. Allt för att fler ska kunna ta del av alla de goda förslagen och helt eller i delar kunna nyttja dem i den egna verksamheten.

Förmiddagens program gick därefter helt i repris på eftermiddagen så att så många som möjligt kund delta i Kvalitetsdagen.
%d bloggare gillar detta: