Låt Eslöv bli en Food Truck Town!

21 02 2016

För liv i centrum, främjande av bra mat, matkultur och upplevelser och för att ligga i framkant borde Eslöv ha en drivande, positiv och välkomnande inställning till Food Trucks.

Nyligen var jag på Livsmedelsakademins politikernätverk. Här gästades vi av Nordic Street Food AB som berättade om FoodTruck näringen och dess möjligheter/utmaningar.

foodtruck

FoodTrucks är en företeelse som har sitt ursprung från USA under sent 1800-tal. I bl.a. Köpenhamn har man funnits ett tag, och nu är de på frammarsch även i Sverige. Maten de serverar ska bygga på bra, ofta både ekologiska och närproducerade råvaror. Det är vanligtvis bara ett fåtal rätter som erbjuds och de kommer oftast inte till samma plats varje dag. Trucksen har en rörlighet över både orter o platser med korta stopp över några timmar. Det är riktiga rullande kök/restauranger som normalt inte behöver el och som kan servera var som helst. De ska inte jämföras med fasta Pasta/Kebabvagnar och liknande.

Hittills är det främst Stockholm o Göteborg som har Trucks, och i Malmö finns ett regelverk sedan 2014. Mindre kommuner ligger i bakvattnet. Troligen för att det kan vara svårare att komma igång då varje kommun kräver sina tillstånd och avgifter, och det därmed blir minde lönsamt och mer jobbigt. Därför behöver någon mindre kommun sticka ut och öppna famnen på allvar.

Det finns en skånsk strategi där man försöker enas om regelverk för Food Trucks. Kvalitetssäkringen bygger på att maten som säljs ska vara tillagad från grunden och i lokaler som är godkända livsmedelsanläggningar. Maten ska vara hälsosam och vällagad med ett minimum av tillsatser. Minst en rätt bör vara vegetarisk/vegansk. Maten bör vara baserad på ekologiska, klimatsmarta och närproducerade livsmedel samt råvarorna säsongsanpassade. Fisk och skaldjur ska vara MSC-märkta och rättvisemärkta produkter ska vara ett förstahandsval.

Vad kan Eslöv göra för att bli en Food Truck Town? Först o främst handlar det om en inbjudande och välkomnande attityd. Vi ska inte försvåra regelverken utan de krav vi ställer ska vara enkla, korrekta och accepterande. Avgifter får inte bli en begränsning utan enkla lösningar med tex timavgift via app eller sms är att föredra. Var frikostig med att upplåta bra platser, varför inte mitt på Torget i Eslöv som numera knappt har några torghandlare. Bjud in Food Trucksen särskilt när vi har event och arrangemang i stan eller när det är långlördag och marknad. Ha dialog med våra lokala krögare så de ser möjligheter istället för konkurrans.

Det finns ännu inte ett stort utbud av Food Trucks i Skåne, men jag tycker vi ska vara med och slåss om deras gunst. Det hade varit kul o spännande om vi kunde driva frågan och på allvar locka hit dem. Vad häftigt om vi sommaren 2017 kunde ha en Food Truck festival i Eslöv!

Både glatt och tråkigt i Eslövs handelsvärld idag

21 03 2012

Byggmax öppnar i Eslöv i Lantmännens lokaler vilket är mycket positivt. Det behövs konkurrens på byggmarknaden i Eslöv. Allt för många åker utanför staden och handlar, och då ofta inte hos de andra alternativen i kommunen utan till Center Syd eller liknande.

Tyvärr rapporterar Skånskan också att Handlaren i Billinge inte får tillräckligt med omsättning i sin affär och därmed tvingas stänga. Det är synd, billingeborna och byn behöver en lokal butik som dragkraft för att locka fler boende och därmed få en positiv spiral. Men en affär kan inte överleva om inte byborna själva ställer upp.

SKD  SKD

En riktigt trevlig näringslivsdag i Eslöv

2 09 2011

När Eslöv firar 100 år ska man såklart också fira det tillsammans med näringslivet. Så skedde idag med både företagsmässa och näringslivsdag.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Igår smällde eventföretaget upp det stora tältet på Stora Torg, och idag vid lunchtid intog drygt 60 företag och andra intressenter tältet tillsammans med tusentals eslövsbor. Det  blev snabbt trångt o gemytligt bland utställare och besökare. Du kunde smaka på Eslöv tack de lokala matproducenterna. Du kunde få veta mer om redovisningsbyråer, byggföretag, advokater,  fastighetsägare, sjukvården, lokala organisationer, importörer och många andra yrkeskategorier och företag.

Samtidigt gick näringslivsdagen av stapeln på Hotell Stensson som var fyllt till nästan sista plats i den stora atriumgården. Här svarade eslövssonen Erik Penser på fyndiga frågor, ordförande för ESS Sven Landelius förklarade vad ESS och MAXLab kommer att innebära för Eslöv och Landshövding Göran Tunhammar förklarade vikten av att deltaga i regionsamverkan. Vi fick också klart för oss att Eslöv är inte bara mitt i Skåne utan också mitt i Europa.

Både före, under och efteråt odlade både jag och säkert många andra en massa intressanta kontakter bland företagare och privatpersoner. Precis som det ska vara på en sådan här mässa.

I slutet av dagen utsågs Erik Penser och Gunhild Carling till hedersmedborgare i Eslöv för sina utmärkta insatser som ambassadörer och marknadsförare av Eslöv. Kul och välförtjänt!

När vi i näringslivsutskottet för bara några få månader sedan beslutade om mässan kunde man väl drömma om att det skulle bli så här trevligt, hjärtligt och glatt trots det pressade tidschemat. Men det blev inte bara bra, det blev en helt fantastisk dag som gärna får återupprepas. Dessutom tyckte jag det var kul att visa att Hotell Stensson fyller en oerhört viktig funktion i centrum, bara man begriper att utnyttja det!

SkD SkD

Malmgatan blir årets vinnare

10 03 2011

Nu har tilläggsbudgeten avseende investeringar från Miljö- och Samhällsbyggnad processats. Som avgående ordförande tvingades jag drastiskt minska investeringsäskandena eftersom kapitalkostnaden gröpte ur det viktiga underhållsbehovet år från år. För denna åtstramning fick jag kritik från ekonomiavdelningen men realismen hann ifatt. Framöver ges också utökade anslag för den årliga kapitalkostnaden när investeringarna ökar vilket inte skedde förut. Det blir enklare att utveckla Eslöv.

Den viktigaste posten för 2012 är att man nu verkar överens med HSB om att göra vid Malmgatan. En gata som förfaller. Trots att den är en ”gågata” har den alltid varit öppen för trafik eftersom HSB har en garageinfart på gatan. Nu ska HSB en gång för alla lösa detta och flytta infarten till baksidan. Samtidigt välkomnar jag en butiksyta i det tomrum som skapas när porten försvinner.

2.5 miljon äskas för att omdana Malmgatan. Vi har då tidigare talat om ny beläggning, tydligare skillnader mellan cykelstråk och gående, en grönare gata mer välkomnande gågata. Sen kan man ju få önska att de två bankerna i östra delen hade satsat på sina fasader och skyltning, eller helst lämnat gaturummet eftersom de ändå inte vill ha in kunder. Då kunde vi fått ännu en riktigt trevlig handelsgata!

Berga Lågpris blir Willys

16 12 2010

Förutom Flygstaden visar nu NCC och Willys intresse för ett växande Eslöv.

NCC har nu bekräftat det som det ryktats om ett tag, nämligen att man köper Berga Lågprisfastigheten av Bengt Hansson samt all mark. I området utvecklar man ytterligare ett handelscenter, på ”rätt” sida om väg 113. I september 2011 räknar NCC med att ombyggnationen är klar och då öppnar Willys en butik om 3.500 m2. Utöver detta planeras för ytterligare 6.000 m2 handel inom fastigheten som är på hela 32.000 m2.

Det kan bli en spännande utveckling i Östra Eslöv där vi nu får konkurrens mellan två etableringar. Förhoppningsvis kommer båda att fungera som dragare åt varandra även om NCC gör utspelet att det inte skulle finnas plats för båda. Jag tror att eftersom NCC är fullt medvetna om Flygstaden när man köper Berga Lågpris så har man också en noggrann kalkyl på att båda kommer att tjäna pengar och utvecklas.

Jag måste också ge en eloge åt Bengt Hansson som med ålderns rätt nu säljer Berga Lågpris, men samtidigt ser till att det blir en fortsatt handelsplats för eslövsborna. Dessutom är Sallerups Lågpris, som är min egen närbutik, på väg att utvecklas till något riktigt bra. ”Vi tänker satsa där nu” – säger Bengt. Imponerande!

SKD SKD SKD
Stora Torg tog ett stort steg framåt

11 11 2010

Vid kvällens möte i Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden tog jag idag tillsammans med en enig nämnd beslutet om att stänga Stora Torg för parkering.

10 års ihärdigt kämpande för att omvandla torget i Eslöv från bilparkering till något som på sikt ska kunna bli en levande mötesplats året runt för eslövsborna har tagit ett stort steg framåt.

Redan 2000 när jag blev ordförande i Miljö- och samhällsbyggnad väckte jag idén om ett parkeringsfritt Stora Torg. 2002 gav den socialdemokratiska gruppen mig mandatet och uppdraget att göra torget och centrum mer inbjudande för ej bilburna. Uppdraget som sedan gavs till förvaltningen var att undersöka förutsättningarna för att på försök förbjuda parkering på Stora Torg och delar av angränsande gator.

Mitt i julhandeln 2002 inleddes ett frontalangrepp från handlarna med protestlistor där de fick en del eslövsborna att skriva under på att stoppa förslaget om ett bilfritt centrum, vilket aldrig varit tanken. Under våren 2003 genomfördes också flera diskussionsseminarier. Flera forskare och konsulter gav stöd i tanken om ett bilfritt torg.

Den 14 juni 2003 stängdes halva torget för parkering på försök under sommaren för första gången och en scen och två stora tält placerades på torget. Samtliga 30 p-platser ersattes med råga av nya centrumnära p-platser som senare också permanentades. Sommaren 2004 och 2005 var hela torget parkering igen.

Gatan på torgets östra sida togs 2006 bort och införlivades med torgytan och Köpmansgatan gjordes till gågata. Samtidigt infördes på nytt delvis bilfritt torg sommartid. Kommande år fortsatte sommarstängningen på olika sätt, varje gång med livliga diskussioner om det var rätt eller fel. Givetvis var det med dessa förutsättningar svårt att hitta aktörer som var beredda att satsa på något permanent och attraktivt och med en politik, nu i minoritet, som tvingades fortsätta vela.

Utökningen österut av torget har varit mycket lyckad, och ingen skulle väl idag vilja ha tillbaka den gata som tidigare gick där men som när beslutet togs sågades av en del lokala handlare.

I år togs steget att stänga Stora Torg helt för parkering under sommaren. Det har varit ganska gott om aktiviteter och stundom ett väl använt torg och flera nya torghandlare, ibland även på icke normala torgdagar. Torget har sedan i sommars förblivit stängt genom ett delegationsbeslut.

Från att från början haft ett stort motstånd från främst handlarna men också från många gamla eslövsbor har under resan många förstått mina tankar och flera även börjat dela dem. Idag vill jag påstå att en majoritet är för ett bilfritt torg, men givetvis med kopplingen att det också måste utvecklas.

Vid nämndens möte ikväll fanns ett förvaltningsförslag om att ta bort regleringen som medger parkering på torget och samtidigt bygga ett antal p-platser längst med Södergatan för korttidsparkering. En enig nämnd ställde sig bakom detta beslut och därmed stängde vi torget för parkering för gott.

Som underlag för beslutet låg också en skrivelse från Eslövs Stadskärneföreningen som inte längre avvisade förslaget om bilfritt torg utan de ville istället vara delaktiga i arbetet med att utveckla torget.

Som motpol fanns en till nämnden inkommen namninsamling från några handlare som ville ”Rädda Eslöv och återinrätta p-platser på torget istället för att det utnyttjas som fågelkoloni” (??). Uppropet innehöll 27 namn, och utan att vara expert kan såväl jag som övriga i nämnden se att alla namnen är skrivna av samma person. Vid en sökning på Eniro finns inga av namnen att finns som boende i Eslöv eller på de orter som förespeglas. Ett tråkigt sätt att debattera på. Någon avsändare av uppropet finns inte, men Tine på Tines hudklinik vid torget har klargjort att det är hon som är initiativtagare. Styrelsen från Stadskärneföreningen tar i sin skrivelse avstånd från detta upprop.

Nämnden var ikväll också enig om att när vi nu sätter ner fötterna och erbjuder torget för annan verksamhet. För såväl torghandlare, handlare i centrum, föreningar och alla andra som vill utnyttja torget så vill nämnden också dra sitt strå till stacken. Vi ställde oss därför bakom förvaltningens förslag att hyra in en konstisbana på torget under december-januari.

Det har varit en lång och besvärlig resa om ett bilfritt Stora Torg i Eslöv, men nu är jag övertygad om att vi är redo att ta ett steg framåt och utveckla torget istället för att bråka om allt som inte görs.

SKD

Aldrig gratis att parkera

29 09 2010

Parkering är aldrig gratis. Det handlar istället om hur och vem som får betala för upplåtandet av platsen, byggande, städning och underhåll. Är det de som utnyttjar parkeringarna eller alla via skatten oavsett bilinnehav eller ej?

När nu kommunstyrelsen för att finansiera upprustningen av Medborgarhusets parkering, begärt en utredning om möjligheten att ta betalt för parkering, har nu frågan om p-avgift i övriga Eslöv också kommit upp på dagordningen.

Eslöv har under de senaste ca 15-20 åren haft gratis parkering som ett dragplåster för centrumbesöket. Sista åren har inte all centrumparkering varit gratis då den privata parkeringen vid fd. Shellmacken bredvid Systembolaget varit avgiftsbelagd.

I en tidigare centrumutredning har det påtalats en kommande parkeringsbrist på sikt när tex. tomten vid biblioteket, Sahlinhuset och fd BP-tomten bebyggs. Lyckas vi förbättra handeln ökar också behoven.

Pendlarparkeringen är också fullbelagd. Idag utnyttjar man en tomt där det redan finns bygglov för ca 80 lägenheter. När dessa byggs ökar behoven ytterligare samtidigt som platserna minskar även om man har krav på källarparkering i det nya huset.

Förr eller senare har Eslöv behov av ett eller flera parkeringshus och de är dyra att bygga. Även mark och gatuparkering innebär kostnader för drift, framför allt på de platser som egentligen kunde använts för att bygga boende. Parkering måste på ett eller annat sätt betalas, inget är gratis. Idag finansieras det genom skatten där alla får betala för de som använder parkeringen, oavsett om du har bil eller ej. Detta tänker man nog inte på. Ett annat sätt är att lägga över kostnaden på de som utnyttjar parkeringarna, bilägarna genom p-avgifter.

Liknande förhållande är det med gatuparkering för boende. Där det inte erbjuds parkering för de boende inne på tomtmark får man stå på gatan utanför huset istället. Därmed flyttar man över hela kostnaden för uppställning, drift och underhåll på samtliga som betalar skatt i Eslöv istället för att låta bilägaren själv betala genom en avgift, antingen i hyran eller som en boendeparkeringsavgift. De som inte har bil får därmed betala för de som har. Där det erbjuds parkering på egna tomten får man också genom skatten betala den allmänna gatuparkering, dvs dubbelt upp.

Att bygga ett parkeringshus utan att ta ut p-avgift innebär också att överföra kostnader på de som inte har bil, och är i stort sett omöjligt att genomföra. Införs avgift i p-huset måste vi troligen också göra det på övriga centrala p-platser annars kommer ingen att vilja nytta p-huset om det är gratis att stå utanför.

För att utreda de behov och förutsättningar som finns för p-avgifter har nämnden därför i budgetprocessen också bett miljö- och samhällsbyggnad att utreda p-avgifter i Eslöv så att vi om o när det kan bli aktuellt för ett beslut också har bra underlag för beslutet.

Förvaltningen kommer också att utreda den så kallade p-normen vid nybyggnation där man tar ställning till hur mycket parkeringsplatser fastighetsägaren är skyldig att anlägga och bekosta i samband med nybygge.

SKD

Nu funderar vi öster om centrum

27 09 2010

Fördjupningen för Eslöv, öster om järnvägen ställs i dagarna ut av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det handlar om ett område från Lantmännens silos och Granngården i norr till Procordia och Smurfit Kappa i söder. I väst går plangränsen längst med järnvägen och i öster längst med Bergaskolan och Bergas bostäder.

Inom området ligger flera av Eslövs större industrier, men också en mängd villor, flera flerfamiljshus med många lägenheter och Östra skolan som ska vidareutvecklas till något helt annat. Här finns också mycket handel såsom ÖoB, ICA, Linös Färg mm.

Målet med planen är att arbeta fram en långsiktig strategi för bevarande, förnyelse och utbyggnad i detta området.

Jag ser en framtid där man kan utveckla stationsområdet och handeln på Öster och samtidigt skapa bra boendemiljöer som utvecklas blandat med de verksamheter och industrier som finns i området. Närheten till centrum, stationen och kollektivtrafiken blir på så sätt hjärtat i utvecklingen.

Ta gärna del av planprogrammet och tyckt till om hur just du ser på utvecklingen av denna delen av vårt Eslöv. Du hittar den på kommunens hemsida. Dina synpunkter och ditt tyckande är viktigt.

Timmermannen (fd BP-tomten) byggklar

21 09 2010

Detaljplanen för del av kvarter Timmermannen där idag FIX-Radio o TV samt den lilla parken på Västergatan ligger, antogs vid förra veckans möte med Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden.

Platsen har under många år varit den som eslövsborna haft mest förväntningar på när det pratats byggande i centrum. Den fula fd BP-macken står fortfarande kvar och runt den ligger en dåligt planerad parkeringsplats. Hela platsen andas nedlagt 80-tal och är knappast något man visar upp.

Fastighetsägaren Skansporten Fastighetsförvaltning AB med bröderna Häglund som ägare, har sedan ett år tillbaka begärt detaljplaneändring. Nu är det dags för fastighetsägaren att visa musklerna och börja bygga.


Klicka för större bilder. Gå tillbaka med webbläsarens bakåtknapp

Planen ger stora möjlighet till byggnation men fastighetsägaren har redan i ett tidigt skede visat upp ett förslag på hus att bygga. Den föreslagna fastigheten är i form av två punkthus om fem respektive åtta våningar och redovisar ca 45-50 lägenheter. På gatuplan har kommunen sagt att våningshöjden vara minst 3.6 meter vilket ger möjlighet till lokaler vilket jag hoppas innebär att man där bygger butiker för att förstärka centrumhandeln. Längst med Västergatan och på den gamla parken ges en byggrätt på upp till 4 våningar vilket även den ger möjlighet till butiker i gatuplan. Parken kommer att flyttas ett 20tal meter österut där buskagen på Kanalgatan finns idag.

När huset finns på plats, förhoppningsvis med butiker i gatuplan, får vi en fortsatt utveckling av centrum och ett fint tillskott för staden. En klok investering och en god affär för alla.

SKD
%d bloggare gillar detta: