Fyrverkeriförbudet gäller

28 12 2010

Nu översvämmas postlådorna av reklam för fyrverkerier. Många undrar vad som gäller för att skjuta.

Här i Eslöv antogs i december 2009 ett förbud emot fyrverkerier på allmän plats. Så här står det i kommunala ordningsstadgan.

Tillstånd krävs av polismyndighet för att få använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor på offentlig plats – fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd endast mellan 18.00-02.00 på nyårsafton. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.

Mer om regelverk för fyrverkerier kan du läsa här

Jag vill samtidigt passa på att göra reklam för Eslövs 100-årsfirande och det jubileumsfyrverkeri som skjuts av den 31/12 24.00 från Trollsjön. Det är utlovad att det ska synas långväga och vara rejält spektakulärt.

Låt det gemensamma fyrverkeriet ersätta det egna så spar du både miljö och pengar.

Annonser
Fyrverkerier förbjuds i Eslöv

20 11 2009

Förutom hundkopplingstvång som införs i den reviderade ordningsstadgan införs också fyrverkeriförbud, bland annat för hundens bästa,  i Eslöv.

Många hundar lider under hela december beroende på rädsla, eller hyperaktivitet i samband med allt okynnessmällande av raketer. Många barn, som inte ens får köpa eller skjuta smällare, skadas när de smäller. Även många vuxna och äldre känner otrygghet av smällande. Detta okynne orsakar också att värden för miljonbelopp förstörs årligen i brand och skadegörelse.

Bilden är lånad av illustratör Annette Dahström med hennes goda minne, TACK

Nu försöker vi i kommunen göra vad vi kan genom att skärpa den kommunala ordningsstadgan som avser regler och säkerhet på offentlig plats. Ändringen avses börja gälla from 2009-12-15, dvs dagen efter att den har antagits i fullmäktige. I §7 införs följande lydelse:

Tillstånd krävs av polismyndighet för att få använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor på offentlig plats – fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan polismyndighetens tillstånd endast mellan 18.00-02.00 på nyårsafton. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.

Många kan tycka att regeln är uddlös, och att det redan finns reglerat på annat sätt, t.ex såsom beskrivs nedan. Men det är samtidigt en viktig markering att vi tar avstånd från okynnesskjutandet, och hörsammar alla de som klagar eller önskar åtgärder. Tyvärr har fyrverkerier och smällare de senaste åren blivit ett växande problem.

Fyrverkeri är reglerat i flera lagar
Pyroteknik regleras av ett flertal lagar, förordningar och föreskrifter. Regelverket omkring fyrverkeri omfattas bla  av följande.

1. Förordningen om brandfarliga och explosiva varor
2. Ordningsstadgan
3. Djurskyddslagen
4. Brottsbalken

Enligt lagen
• Barn under 18 år får inte köpa eller använda fyrverkerier. Att köpa ut fyrverkeri till personer under 18 år räknas som langning.
• Inte ens en vuxen person får, i de flesta fall, skjuta fyrverkerier utan skriftligt tillstånd från polisen.
• Fyrverkerier får inte skjutas upp i husdjurs närhet om det finns minsta risk för att ett djur kan bli skrämt.

Brandsäkerhet

Generellt kan man säga att all avfyrning av pyrotekniska varor i tätbebyggda områden är förbjuden, främst på grund av brandsäkerheten. I 3 kap 7 § ordningslagen regleras användning av fyrverkerier. I paragrafen står att ”pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.
%d bloggare gillar detta: