Otäckt o osmakligt påhopp

28 03 2009

Klart man reagerar och blir ledsen och upprörd när man läser ”Tony Hansson – avgå!” och det sedan frågas om jag kan gå rakryggad i stan om någon brinner inne för att den organisation som jag varit med att besluta om misslyckas i sitt uppdrag. Man hävdar tom att jag personligen bär ansvar för utgången av alla bränder i Eslöv. Men då menas antagligen bara de som Räddningstjänsten misslyckas med.

Man kan undra vad som egentligen driver en att fortsätta som politiker när man får utstå sådana här påhopp, där man nära nog anklagas för att ta livet av folk.

Historien bottnar i en räddningstjänstorganisation som tidigare tillbringat hela sin tid att invänta och förbereda för utryckning. En utryckning som i Eslöv sker mindre än en gång per dygn i snitt. Eslöv är lite unik i detta. Lite mittemellan – för stor för att ha enbart deltid, som en övervägande del av Sveriges kommuner faktiskt klarar sig med, och för liten för att ekonomiskt hantera en traditionell heltidskår. Dessutom i en region där städerna och byarna ligger tätt, och med en infrastruktur som ger möjlighet till förhållandevis korta körtider jämfört med stora delar av övriga Sverige.

Nu bygger vi dessutom en organisation som under arbetstid faktiskt får möjlighet att använda sin tid på sådant den är bra på; att hjälpa till att få andra att förebygga så vi istället undviker olyckor. Men ska vi skapa denna tiden inom arbetspassen måste vi också förändra förutsättningarna för styrkorna.

Tyvärr är det svårt att leda till bevis om denna nya organisation gör så att det aldrig mer börjar brinna på Norrevångsskolan, om det brinner mindre generellt eller om det sker färre svåra trafikolyckor. Och jag räknar inte heller med att det ska applåderas för detta när man går i stan, men det är en organisation som jag trots allt tror är bättre än den gamla.

Magnus Krantz, som påhopparen heter, använder som underlaget till sin insändare att jag ”kommenterat en insatsutvärdering, men tidigare inte velat svara honom i hans insändare i tidningen”. Ja, så är det som politiker. Tidningarna ringer och frågar, och använder sedan delar av det man säger för att få en artikel som de tycker kan vara läsvärd.  Vad jag egentligen tycker om insatsen efter utvärderingen tänker jag inte torgföra här. Jag konstaterar bara att en insatsutvärdering gör man inom förbundet för att lära sig av gjorda insatser för ett ständigt förbättrande. Man koncentrera sig på sådant som gått fel, eller som kunde gjorts bättre. Som alltid fanns en hel del punkter som man absolut kan använda för lärdom och förbättring.

Min del i detta är att vara pådrivande i förbättringen genom beslut i förbundets direktion där vi använder de pengar som våra medlemskommuner gett oss för att bedriva verksamheten. Inom ramen för dessa medel har vi bland annat beslutat att det är bättre att det kommer en första styrka snabbt på plats och att man bygger upp efter hand än att man lägger ner någon station. Vi har också bestämt att det även fortsättningsvis ska finnas heltidsbrandmän i Eslöv, vilket inte alla tycker. Vi har inte en egen sedelpress, och politikernas uppgift är att försöka fördela skattemedlen där de gör bäst nytta och på klokaste sätt. Och då får Magnus Krantz acceptera att hans brandkår prövas på samma villkor och i förhållande till bland annat vården om våra äldre, barnens utbildning, gatornas kvalitet, stadens utbyggnad, kulturlivet och allt annat som vi kommunpolitiker ansvarar för.

Men det är enkelt att sitta och vara oförskämd emot de som tar ansvar. Men man behöver inte vara elak och osmaklig för det. Välkommen in i politiken istället!

Artikeln i Skånskan om branden

Min kommentar i samma tidning

Unga entreprenörer och näringslivsdag den 2 april

15 03 2009

Hur får man nya unga entreprenörer att blomma ut, och våra ungdomar att våga satsa på företagande?

Jag tror skolan har en viktig roll här. Både i grundskolan och på gymnasiet måste man förbereder våra ungdomar för inte bara arbetslivet utan också entreprenörskapet. Det finns en hel del verktyg som skolan kan använda, bland annat via Ung Företagsamhet

Med det gäller ockå att Regeringen verkligen satsar på småföretagarna. Idag är det tufft att starta upp o driva företag i den lilla skalan. Våra trygghetsförsäkringar kan slå hårt o omilt om man blir sjuk eller om man t.ex vill få en chans till föräldraledighet i ett litet eget företag. Likaså är det tufft att växa och få sin första anställde. Lagar och regler är inte heller alltid lätta att ta sig an. Just därför är det viktigt att skolan är med i ett tidigt skede för att få fram unga företagare.

Eslövs Kommun har en stark vilja att utveckla företagandet och fortsätta hålla en god och öppen dialog mellan kommun och företagare. Eslöv har också blivit utsedda till årets företagarkommun i Skåne och det bådar gott för framtiden.

Ett av kommunens politiska mål är att ”Jobben ska finnas i Eslöv – också”

För att förstärka samhörigheten mellan företagarna, fortsätta knyta goda kontakter och utveckla våra gemensamma nätverk bjuder kommunen in till en näringslivsdag den 2 april med ett intressant program om bl.a. ung företagsamhet, om våra knölar i Eslöv, om ekonomi och kompetens samt en liten framtidsblick över hur Skåne kan se ut om tio år i ett tillväxtperspektiv.

Inbjudan är ute hos företagen, men har du missat din inbjudan så finns det en PDF-kopia här.
%d bloggare gillar detta: