Intressant företagsbesök på Leibst Plåtslageri

19 01 2016

Det är ett av Eslövs äldsta företag med stort kunnande, stor kompetens och kanske Sveriges bästa maskinpark. 

Det handlade både om tradition, förnyelsevilja och utveckling i företaget när ägarna Alve o Martin samt deras söner diskuterade både spännande projekt, företagande i Eslöv och om hur det var att driva ett lagom stort företag med sex anställda i sin branch. Man var också stolta över Eslöv och den fina företagarkultur vi har här, där mycket handlar om att hjälpas åt. 

Vi från näringslivsutskottet fick en del att fundera vidare på, och förhoppningsvis lyckades vi hitta förståelse för hur kommunen och politiken kan och vill jobba tillsammans också framöver.

 Alve o Martin visade bland annat upp en övningscontainer som man med stor framgång konstruerat och som bland annat används av MSB på Räddningsskolan i Revinge för att framöver slippa de gamla målade, miljöfarliga och mycket mindre flexibla containrar man tidigare övat i.

Jag vill utveckla Ölycke i Löberöd

2 05 2015

Jag vill utveckla Ölycke till ett inbjudande korttidsboende där vi erbjuder en trygg hemgång från sjukhuset för de som behöver, samtidigt som vi har lagom många vård- och omsorgsplatser för Löberödsborna.

Framtidsforskning och realitet visar att efterfrågan på vård- och omsorgsboende minskar de närmaste åren, trots fler äldre. I Löberöd har detta märkts länge och bara hälften av de boende här idag har en naturlig knytning till orten.

För att avlasta regionen, så att färdigbehandlade inte ligger kvar på sjukhusen utan de som behöver sjukhusplatserna får tillgång till dessa, behöver vi i kommunen fler kortidsplatser. Platser där anställda är duktiga på rehabilitering. Något vi i Eslöv idag bara löser med 8 platser vilket inte motsvarar behovet.

Istället för att kanske tvingas avveckla ser vi en möjlighet att utveckla Ölycke till ett bra och trivsamt korttidsboende där vårdbehövande i en bra miljö blir förberedda för att komma tillbaka till hemmet, såsom alla önskar. Med ett bra korttidsboende kan vi också utveckla hela Löberöd. Göra det mer tillgängligt för Löberödsborna, utveckla restaurangen och kanske kunna öppna hela boendet och den service som finns där på ett annat sätt.

Under en omställningstid kommer en del av de som bor där idag erbjudas att flytta till något annat boende inne i Eslöv. Om någon inte vill har vi ingen avsikt att tvångsförflytta, utan omställningen får ta den tid som behövs. Men redan idag ser vi att vi snabbt kan friställa bortåt 10-15 lägenheter eftersom de redan är tomma eller det finns boende med en uttalad önskan att faktiskt flytta.

När omställningen är klar ser vi ett Ölycke med en avdelning om nio platser för vård- och omsorgsboende, en nivå vi tror är rimlig för Löberöd. Vi har 20-22 platser för korttidsboende/rehabilitering/avlastning i en skön och anpassad miljö och ett för bygden betydligt mer öppet Ölycke än idag.

Loppis på torget, ett bra initiativ

7 06 2014

Vad kul att gå på Stora Torg idag. Det var ett tag sedan det var så mycket folk och torgare senast. Orsaken var inte något kommun eller stadskärneföreningsarrangemang. Det var istället en facebookgrupp som drivs av Caroline Hultquist under namnet Eslövs Barnloppis som bestämt sig för att få lite liv på torget. Det lyckades dom bra med i det fina vädret. Det hade varit kul om det kunde bli ett permanent inslag i stadsbilden.

Loppis_pa_torget

Nu ska man inte måla fan på väggen men om jag försöker tolka de nya torgstadgarna som är på väg upp till kommunfullmäktige rätt, så stoppas sådana här tilltag framöver. Stämmer det ska jag försöka att på nytt få dem återremmiterade så vi välkomnar all torgförsäljning i Eslöv.

Ny Brandstation i Eslöv

26 05 2014

Idag invigdes vår nya, efterlängtade brandstation i Eslöv.  Senast det begav sig var 1957 när man flyttade från Villavägen till Gröna Torg. 20 år senare, 1977 byggdes stationen på Gröna Torg ut med ny vagnhall och 1982 var de nya logementen klara. Sen har den levt ett lugnare liv i 30 år innan den nu är näst intill utdömd och rejält nergången.

Vägen till ny station har inte varit spikrak. Efter ett långt utredande fann vi en plats vid flygfältet. Här fanns också privata intressenter som ville bygga stationen åt oss, men efter lite funderingar bestämdes att kommunen skulle bygga via Industrifastighetsbolaget.

När så en första riktig kalkyl togs fram blev det nödbroms och omtag eftersom budgeten sprängdes långt utanför alla rimligheter.

Istället för att försöka göra en omöjlig omräkning började vi tänka nytt. Då gjordes ett inspel av den fastighet som idag invigdes och som EIFAB tidigare ägt men som såldes i enlighet med den option som dåvarande hyresgäst hade.

Fastigheten har i flera år varit till salu, och när EIFAB lyckades köpa in grannfastigheten hade vi en bra lösning för en framtida station med befintliga lokaler och ny vagnhall. Nu var det bara för EIFAB att köra. Efter det har det gått fort, och nästan smärtfritt.

Största avbräcket var när vi tillfälligt, mitt i entreprenadupphandligen tvingades räkna om bygget eftersom vi hamnat mitt i en ambulansupphandling och den nya ambulansentreprenören drog sig ur en samlokalisering. Jag tycker det är riktigt synd, för jag tror det är samhällsnyttigt med en samlokalisering av  räddningstjänst och ambulans. Nu flyttar Falk in i nya stationen fram till januari 2015 men sen blir det kanske inga ambulanser. Här borde Region Skåne sätta ner foten och bestämma att samlokalisering ska ske när man gör upphandlingar.

Nu är bygget färdigt, och jag fick som ordförande för Eslövs Industrifastighetsbolag överlämna nyckeln till stationen till områdeschef Paavo Frick.

Det blev dock ingen nyckel i traditionell bemärkelse utan eftersom när räddningstjänsten behöver komma in gör man det med buller o bång för en snabb och effektiv insats. Därför fick de istället en nyckel som går både till stationen som till andra fastigheter om det behövs, en kofot.

Överlämnande av nyckeln

Överlämnande av nyckeln – Foto Susanne Jönsson

 

 

LOV behövs inte i Eslöv

17 04 2014

Vi Socialdemokrater i Eslöv har bestämt oss för att avskaffa LOV, Lagen om Valfrihet.

Den infördes för hemtjänsten i Eslöv efter ett beslut 2010 då Alliansen tagit stöd av Sverigedemokraterna. För att kunna införa LOV gjordes stora organisatoriska förändringar inom Vård och Omsorgsförvaltningen. En förändring vi givetvis haft nytta av också utan LOV.

Under åren har det funnits 10 olika företag som försökt få Eslövsborna att välja dem, och det har det funnits mellan 5 – 13 kunder i LOV-systemet samtidigt. Idag finns det 6 företag kvar som delar på 9 kunder, resterande ca 320 stycken har valt kommunen.

Givetvis kostar det kommunen resurser att hantera LOV i form av uppföljningar, kvalitetskontroller, avtalshantering, informationsspridning mm. Nyttan är ringa och intresset klent. Eslövsborna är tydliga med att de tycker att vår egen personal gör ett bra jobb och de finner ingen anledning att välja bort kommunen som utförare.

Nu har vi testat den borgerliga privatiseringsivern utan framgång. Det är dags att lägga resurserna på bättre saker. Därför lovar vi att avskaffa LOV under nästa mandatperiod om vi får eslövsbornas förtroende.

Tony Hansson (S), ordförande Vård och Omsorgsnämnden
Selma Pasic (S), ersättare Vård och Omsorgsnämnden

SkD.  SkD

Intressant frukost med Bo Håkansson

20 03 2013

Det är en kylig marsmorgon med ett nypudrat Eslöv. Den fruktansvärda snöstormen har nyss passerat. Stormen som fått Skånetrafiken att ställa in en mängd tåg, hävda force majeure och dra in resegarantin. I Skånskan läste man på tisdagsmorgonen hur reportern ifrågasatte varför man inte redan i förväg ställt in skolbussarna när ”det hemska” skulle komma. Med facit i hand var det inte ens lönt att skotta här i Eslöv. Så det kan gå!

Nu skulle ju inte inlägget handla om stormen, utan om kommunens frukostmöte på det dödsdömda hotell Stensson, där entreprenören och som många anser klipparen Bo Håkansson skulle hålla show och berätta om sig själv och om sin vision om Eslöv.

Och show blev det. En riktigt varmhjärtat och trevlig sådan där Bo berättade om sitt liv, sitt livsverk och hur han slagit sig ner på Farstorps gård i Eslövs Kommun. Frukostmötet som samlat många intresserade företagare i Bians salong var utlovat att sluta 09.00 PRICK. Men trots att Bosse speedat tempot rejält och gick förbi många intressanta bilder och anekdoter ur sitt liv kunde man bara inte avbryta när klockan slog nio.

Rädslan att avbryta berodde inte bara på att Bo är intressant. Avslutningen skulle också redovisa vad som händer med Flygstaden. Bosse dröm om ett handelscentrum ute vid flygfältet som rört upp så många eslövskänslor både positiva och negativa.

Som Grande finale kom så upplösningen. Förutom handelscentrat Flygstaden som nog bara ligger i malpåse pga. konjunkturen så går Bo Håkansson och drömmer om att bygga ett STORT Planetarium. Som den visionär han är och när han nu dessutom verkar ha fått lite eslövskänslor så tja, varför inte i Eslöv. 300 000 besökare om året räknade han snabbt in i kalkylen. Kraften för honom bygger på ett stort intresse för rymden och om rymdfart. Hans planetarium har redan i tankarna legat både centralt i Lund och på nya Brunnshög vid ESS. Att nu flytta det till Eslöv och samverka med Flygstaden, flygfältet och Eslövs centrum såsom en besöksmagnet tycker i alla fall jag var intressant och spännande. Nu betonade Bosse att det ännu bara är en tanke och en vision, men absolut – Sätt gärna ner foten och sprid lite av din förmögenhet i Eslöv! Du verkar ha en fantasisk förmåga att göra pengar av pengar, och förverkliga dina idéer!

Ett tjuvkik på Eslövshallen

18 01 2013

Eslövshallen

Inför morgondagens invigning var vi ett gäng från kommunen som tjuvkikade idag på Eslövshallen idag. Det är en imponerande anläggning som kommer att lyfta Eslövs inomhusidrotter och bjuda på många intressanta möjligheter till arrangemang.

Hallen rymmer upp till 2000 personer om man möblerar hallgolvet också. Vid publikmatcher får det plats 1500 personer vara 936 sittande, övriga har ståplats runt om hela hallen på andra våningen eller i någon av de sju loger som finns med utsikt över planen. I entrén finns biljettförsäljning, cafeteria och klubbrum för EIK och EHF samt sammanträdesrum. Det finns sju omklädningsrum och de båda handbollsklubbarna har fått sina i egna färger och med deras loggor. Kul!

I B-hallen finns plats för 150 sittande. Båda hallarna har fullstora handbollsplaner. I A-hallen finns endast linjerat för handboll, och B-hallen är en multihall med linjer för flera sporter. Hallen kostade nästan 130 miljoner. Jag ser fram emot morgondagens invigning!

Här är lite bilder

SKD  SKD SKD

Nu tillåts att riva trappan

15 01 2013

Onsdagen den 24e möts Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Då följs avtalet upp som säger att ”Parternas målsättning är att åstadkomma en god utveckling av fastigheten Köpmannen 11 och utveckla torgmiljön genom ett borttagande av trappan och därigenom också ge möjlighet till förnyelse av torget”.

Kommunen bestämde på ett möte den 9 februari 2011, där oenigheten om avtalet var stor (även om voteringen slutade 4-1) att genom avtalet verka för rivningslov för trappan. På samma möte beslutades i praktiken samtidigt att Eslöv inte behöver något hotell, just nu i alla fall.

Just detta möte med beslutet samt avtalet som då uppstod, är det enda underlag som ligger till grund för att trappan, som de flesta eslövsbor lärt sig uppskatta så mycket, ska rivas.

Motiveringen till lov för rivning är att det finns inget i lagen som talar emot det. Det finns inget rivningsförbud i detaljplanen och den bör inte bevaras pga bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Vad eslövsborna tycker (de som vi politiker är satta att företräda) det bryr man sig inte ens om att försöka ta reda på – igen. [Läs mer på SkD]

trappan

Tryggad kvalitet i äldreomsorgen med en 50-öring

19 10 2012

Efter att Region Skåne kraschat sin ekonomi började man att snabbare skriva ut sjuka och äldre från sjukhusen och på så sätt flyttades kostnaderna till kommunerna. I Eslöv har vi drabbats genom att hemtjänsten fått ökningar på uppemot 25-30%, korttidsboendena har blivit överfulla och i äldrevården har det krävs extraresurser för att de äldre sjuka nu skickas hem i sämre skick än tidigare.

Majoriteten i Eslöv har tvingats förhålla sig till detta samt till behoven i skolan – våra båda kärnverksamheter. Vi lägger nu en budget där vi höjer skatten med 50 öre. Detta bland annat för att hantera de hastigt ökande kostnaderna i vården, men vi gör samtidigt också en satsning. 7 miljoner avsätts till att höja bemanningen på våra särskilda boende. Detta är ett välkommet tillskott både för att höja kvalitén gentemot brukarna, men också för att avlasta personalen som har en tuff arbetssituation. Förutom de nära 19 miljoner som skjuts till i vården ges också full kompensation för pris och löneökning. Detta innebär att vi inte smygsparar i ramen som flera andra kommuner gör när de inte ger full pris och löneökningskompensation.

Nu ska vi sätta oss i verksamheten och på klokaste sätt dela ut 2013 års budget så fort den godkänts i kommunfullmäktige.

En 50-öring i höjd kommunalskatt motsvarar 100 kronor mer i månaden vid en månadslön på 20.000:-

SkD
%d bloggare gillar detta: