Om mig

Jag är 53 år och född och uppvuxen i Eslöv, mitt i Skåne.

Redan under ungdomsåren blev jag fackligt aktiv i Metall och då föddes också mitt politiska intresse. Tron på allas lika värde och en rättvis fördelningspolitik ledde mig till Socialdemokraterna. Jag har med åren blivit mycket delaktig i eslövspolitiken;

Efter 10 år som Ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med ansvar för gata/park, miljö och stadsbyggnad bytte jag vid årsskiftet 2011/2011 politikområde och är numera ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden i Eslöv. Här har vi ansvaret för äldreomsorgen och för LSS, socialpsykiatri och det som benämns IFO vuxen, dvs missbruksfrågor med vuxna inblandade. Jag är också ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (vilket fungerar såsom kommunens styrelse) samt ledamot i näringslivsutskottetet. Jag är också ordförande i Eslövs Industrifastigheter AB, ledamot i Rådet för Hälsa o Trygghet, Ordförande för Pensionärsrådet samt 2:e vice ordförande i Direktionen för Räddningstjänsten SYD.

Utanför det kommunala uppdraget är sitter jag sedan många år i Arbetarkommunens styrelse och i den lokala S-föreningen. Jag är också suppleant i Riksbyggens lokalförening.

Som ni förstår är jag engagerade och intresserad av Eslövs framtid.

Dessa uppdrag har jag som fritidspolitiker. Utöver detta driver jag också ett eget företag där jag säljer affärssystem och löneprogram samt utbildar och konsultar i dessa. Fritiden i övrigt tillbringar jag med familjen, eller i de föreningar jag tycker det kan vara intressant att vara aktiv i.

Artikel i iEslöv nr 2 2008
%d bloggare gillar detta: