Det blir tufft att ta sig mellan norr o centrala Eslöv under några månader

5 07 2016

Den 11 juli 2016 stängs även Norregatan av för all trafik så nu blir det en extrarunda över Harjagersvägen och in emot Bruksgatan mot gamla Åkermans förbi Byggmax/Granngården och vidare ner emot stan för alla de som kör bil och bor norr om järnvägen.

Låt oss hoppas att man klarar av omledningsskyltningen vilken varit bedrövlig vid tidigare byggen. Framför allt ska man inte glömma bort att berätta hur gång och cykeltrafikanter ska komma fram, från alla håll! Dessutom hoppas jag att man redan vid Statoilrondellen och vid Stora Torg/Coop samt vid infarten vid Trollenäsvägen/väg 17 upplyser om lämplig väg så man slipper körda flera kvarter fel eller genom halva stan innan man inser att man måste vända.

Norregatan som den kommer att se ut efter återuppöppnat

Cyklar/gående kan köra via en provisorisk överfart mitt emellan de tidigare övergångarna Smålandsvägen/Norregatan dvs bakom polishustomten eller så väljer man tunneln i Vångavägens förlängning som mynnar ut vid gamla MatÖppet butiken.

Norregatans epok som infartsväg till Eslöv är därmed helt slut, och när tunneln öppnar i april 2017 blir det bara för gång och cykeltrafik.

Smålandsvägen blir en tydlig infart till Eslöv norrifrån med g/c väg på båda sidorna. Tyvärr har våra trafikingenjörer på nytt tagit i mitt tycke dumma beslut om ännu fler gupp. Det blir två sådana både norr och söder om tunneln för att hålla hastigheten nere. Ska trenden fortsätta såsom vid de nya rondellerna blir de säkert på nytt väldigt höga och väldigt otrevliga att passera. Här borde vi Eslövsbor protestera högljutt, och inte bara som idag svära sinsemellan vilket alla verkar göra.

Smålandsvägen hoppas man kunna öppna den 1 november/december vilket blir suveränt!

Länk till kommunens info


Åtgärder

Information

2 responses

5 07 2016
Susanne

Man kan ju också öppna kartan med alla vägarbeten och zooma in för att se aktuell information. När det är dags för stängning av Norregatan kommer omledningsvägar att finnas inritade.

Som cyklist och gångtrafikant tycker jag guppen är ett bra sätt att hålla nere hastigheten för bilister som annars riskerar säkerheten för oskyddade trafikanter.

5 07 2016
Tony

Hej Suanne. Klart du kan se på kartan på nätet om du känner till den, men det hjälper inte när du kommer körande här o nu oavsett om du cyklar eller kör bil. Då krävs skyltar. Dessutom vad jag kan se på kartan är det information för bilister. Gående och cyklister har nog ingen nytta av kartan. I alla fall inte som de lagt upp den idag för där visas ingen cykelomledning.
Vad gäller guppen, som faktiskt är obehagligt höga som bilist, känner jag att de vi har i Eslöv gör att bilisterna har mer koncentration på själva guppet än på de som går o cyklar. Det är sällan du vet om de stannar för att de sett dig och släpper fram dig eller för att de sänker hastigheten pga uppmärksamhet på guppet för att sedan gasa. Som cyklist har jag inga rättigheter att köra över. Då ställer guppen faktiskt bara till istället för att hjälpa till – upplever jag.
%d bloggare gillar detta: