Blir ett 5e tåg i timman i högtrafik Eslöv-Malmö

1 06 2016

Nu verkar det i stort klart att det faktiskt blir ett 5e tåg i timman i högtrafik från Eslöv i riktning emot Malmö, och under lågtrafik blir det oftast 4 för att under sena kvällstrafiken minska, men ändå bli ett tågset mer.

Det har funnits farhågor om att för att klara trafiken på stambanan, skulle något tågset försvinna när banan öppnas för trafik Helsingborg-Marieholm-Eslöv-Malmö-Ystad från tidtabellsskiftet den 10 december.

Skånetrafiken har stått på sig och motparten Trafikverket verkar nu ha gett sig. Allt är inte klart och de slutliga tågtiderna är inte utdelade men muntligen verkar man överens. Nu ska vi bara hoppas att det blir en jämn fördelning av tågtider över hela timman och inte som nu en väldig snedfördelning med de flesta avgångar inom 13 minuter av timman.

Om detta blir verklighet återstår att få alla Öresundståg att åter stanna i Eslöv!


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: