Saluhall kan bli möjligt i Köpmannen

28 06 2016

Idag bjöd HSB in till ett intressant möte för att lansera sina tankar och planer på en saluhall med inriktning närproducerat, ekologiskt och himmagjort. De vill i första hand bygga om den del av Galleria Köpmannen närmast stationen som idag står outhyrt. 

Interiören ska efterlikna gamla tiders saluhallar och de är beredda att lägga ner både pengar och tid på konceptet om de bara hittar en aktör som vill driva det. Inbjudna till mötet var kommunpolitiker och tjänstemän som kunde ha del i processen, men framför allt ett antal lokala odlare, producenter och tillverkare som kan vara med och fylla verksamheten. 

Just nu finns också en tilltänkt aktör som är intresserad att gå ”all in” om han bara hittar några vapendragare. Det är David Doback som idag framgångsrikt driver 1rum&kök och som vill förutom att driva konceptet också ha ett cafe i sin saluhall.

Jag tycker det hörs väldigt spännande och hoppas att det kan vara genomförbart. David är duktig och engagerad. Om allt rullar på såsom tänkt skulle saluhallen kunna öppna redan inför julhandeln i år. 

Tåg Eslöv-Helsingborg på 40 minuter

10 06 2016

Preliminär (önskad) tidtabell finns nu för nya järnvägen till Helsinborg. Restiden blir 39 resp 40 minuter i vardera riktning och med 8 stopp på vägen. Den ska i nästa steg fastställas av Trafikverket.

Blir ett 5e tåg i timman i högtrafik Eslöv-Malmö

1 06 2016

Nu verkar det i stort klart att det faktiskt blir ett 5e tåg i timman i högtrafik från Eslöv i riktning emot Malmö, och under lågtrafik blir det oftast 4 för att under sena kvällstrafiken minska, men ändå bli ett tågset mer.

Det har funnits farhågor om att för att klara trafiken på stambanan, skulle något tågset försvinna när banan öppnas för trafik Helsingborg-Marieholm-Eslöv-Malmö-Ystad från tidtabellsskiftet den 10 december.

Skånetrafiken har stått på sig och motparten Trafikverket verkar nu ha gett sig. Allt är inte klart och de slutliga tågtiderna är inte utdelade men muntligen verkar man överens. Nu ska vi bara hoppas att det blir en jämn fördelning av tågtider över hela timman och inte som nu en väldig snedfördelning med de flesta avgångar inom 13 minuter av timman.

Om detta blir verklighet återstår att få alla Öresundståg att åter stanna i Eslöv!
%d bloggare gillar detta: