Tåg till Marieholm och Helsingborg från Eslöv är nära

25 01 2016

Det kan bli en tuff vår, sommar och höst för många Eslövsbor som använder Smålandsvägen och Norregatan som sin normala bil, gång och cykelväg.

När nu Marieholmsbanan ska rustas upp med nytt spår och kontaktledningar och det ska bli tågstopp i Marieholm med ny plattform så kommer många att märka av detta. Vinsten består av att vi framöver kan åka Eslöv-Marieholm- Helsingborg med Pågatåg from december 2016.

Pågatåg till Helsingborg

 

Bygget har påbörjats och man förbereder spåret längst sträckan med bland annat nya kontaktledningsfundament.

I Mars stängs Marieholmsbanan av för tågtrafik. Smålandsvägen stängs av för biltrafik. Bygget av broar i Marieholm och på Smålandsvägen påbörjas. I Marieholm ersätts gångfällan med en bro där gående och cyklister går under.

Under April-Juni grävs järnvägsbanken bort och ersätts med en ny på platserna ovan.

I Juni/Juli läggs nytt spår.

I Augusti stängs järnvägsövergångar och ersättningsvägar byggs.
Den 8 augusti stängs Norregatan för trafik. När allt sen är klart kommer man på Norregatan bara att kunna gå och cykla. Allt biltrafik leds över till Smålandsvägen.

På Smålandsvägen kommer det att bli planskild korsning, dvs en tunnel under järnvägen för bilar med separat gång och cykelväg.

I september byggs nya kontaktledningar på den nyanlagda järnvägsbanken.

Oktober-November byter man spår o makadam på spår 1 i Eslöv fram till Stationen. Staket byggs. Stabilisering, tester och besiktningar.

December 2016 är det premiär för Pågatåg Malmö – Eslöv – Marieholm –  Helsingborg
Trafiken kommer att gå från Marieholm via Teckomatorp, Tågarp, Vallåkra, Gantofta, Ramlösa till Helsingborg.

Mycket intressant dag om bostadspolitik med Riksbyggen

22 01 2016

Kan kommunen få fart på bostadsbyggandet och samtidigt sänka arbetslösheten? Nyttan med allmännyttan. Hur ska vi lyckas bygga och samtidigt möta framtidens nya utmaningar? Hur bygger man en hållbar stad, och hur ökar man bostadsbyggandet i kommunerna var en del av de frågeställningar som vi funderade över på ett intressant och spännande seminarium som Riksbyggen arrangerat i Malmö idag.

  

Intressant företagsbesök på Leibst Plåtslageri

19 01 2016

Det är ett av Eslövs äldsta företag med stort kunnande, stor kompetens och kanske Sveriges bästa maskinpark. 

Det handlade både om tradition, förnyelsevilja och utveckling i företaget när ägarna Alve o Martin samt deras söner diskuterade både spännande projekt, företagande i Eslöv och om hur det var att driva ett lagom stort företag med sex anställda i sin branch. Man var också stolta över Eslöv och den fina företagarkultur vi har här, där mycket handlar om att hjälpas åt. 

Vi från näringslivsutskottet fick en del att fundera vidare på, och förhoppningsvis lyckades vi hitta förståelse för hur kommunen och politiken kan och vill jobba tillsammans också framöver.

 Alve o Martin visade bland annat upp en övningscontainer som man med stor framgång konstruerat och som bland annat används av MSB på Räddningsskolan i Revinge för att framöver slippa de gamla målade, miljöfarliga och mycket mindre flexibla containrar man tidigare övat i.
%d bloggare gillar detta: