Jag vill utveckla Ölycke i Löberöd

2 05 2015

Jag vill utveckla Ölycke till ett inbjudande korttidsboende där vi erbjuder en trygg hemgång från sjukhuset för de som behöver, samtidigt som vi har lagom många vård- och omsorgsplatser för Löberödsborna.

Framtidsforskning och realitet visar att efterfrågan på vård- och omsorgsboende minskar de närmaste åren, trots fler äldre. I Löberöd har detta märkts länge och bara hälften av de boende här idag har en naturlig knytning till orten.

För att avlasta regionen, så att färdigbehandlade inte ligger kvar på sjukhusen utan de som behöver sjukhusplatserna får tillgång till dessa, behöver vi i kommunen fler kortidsplatser. Platser där anställda är duktiga på rehabilitering. Något vi i Eslöv idag bara löser med 8 platser vilket inte motsvarar behovet.

Istället för att kanske tvingas avveckla ser vi en möjlighet att utveckla Ölycke till ett bra och trivsamt korttidsboende där vårdbehövande i en bra miljö blir förberedda för att komma tillbaka till hemmet, såsom alla önskar. Med ett bra korttidsboende kan vi också utveckla hela Löberöd. Göra det mer tillgängligt för Löberödsborna, utveckla restaurangen och kanske kunna öppna hela boendet och den service som finns där på ett annat sätt.

Under en omställningstid kommer en del av de som bor där idag erbjudas att flytta till något annat boende inne i Eslöv. Om någon inte vill har vi ingen avsikt att tvångsförflytta, utan omställningen får ta den tid som behövs. Men redan idag ser vi att vi snabbt kan friställa bortåt 10-15 lägenheter eftersom de redan är tomma eller det finns boende med en uttalad önskan att faktiskt flytta.

När omställningen är klar ser vi ett Ölycke med en avdelning om nio platser för vård- och omsorgsboende, en nivå vi tror är rimlig för Löberöd. Vi har 20-22 platser för korttidsboende/rehabilitering/avlastning i en skön och anpassad miljö och ett för bygden betydligt mer öppet Ölycke än idag.


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: