Inte valfrihet att bli påtvingad privat utförare

24 04 2014

Hur kan det vara valfrihet att bli påtvingad en privat hemtjänstutförare om man inte själv vill/kan välja? Lesley Holmberg (Fp) menar att det är för att vi i Eslöv tillämpar kommunen som ickevalsalternativ, som de privata inte har kunder. Vi har tidigare trätt om detta, och jag menar att i Eslöv är det nästan ingen som faktiskt inte väljer, eftersom alla får en tydlig fråga och möjlighet att göra ett aktivt val. Man kan också välja igen om man inte är nöjd. Det är väl knappast en valfrihetsfråga om de få som inte KAN eller absolut inte VILL välja, tvingas att ta det företag som är ickevalsalternativet just den månaden. Jag tycker mer det låter som ett lotteri gjort enbart för att gynna privata utförare. Kanske Lesley kan förklara hur detta kan kallas valfrihet?

SkD   SkD

 

LOV behövs inte i Eslöv

17 04 2014

Vi Socialdemokrater i Eslöv har bestämt oss för att avskaffa LOV, Lagen om Valfrihet.

Den infördes för hemtjänsten i Eslöv efter ett beslut 2010 då Alliansen tagit stöd av Sverigedemokraterna. För att kunna införa LOV gjordes stora organisatoriska förändringar inom Vård och Omsorgsförvaltningen. En förändring vi givetvis haft nytta av också utan LOV.

Under åren har det funnits 10 olika företag som försökt få Eslövsborna att välja dem, och det har det funnits mellan 5 – 13 kunder i LOV-systemet samtidigt. Idag finns det 6 företag kvar som delar på 9 kunder, resterande ca 320 stycken har valt kommunen.

Givetvis kostar det kommunen resurser att hantera LOV i form av uppföljningar, kvalitetskontroller, avtalshantering, informationsspridning mm. Nyttan är ringa och intresset klent. Eslövsborna är tydliga med att de tycker att vår egen personal gör ett bra jobb och de finner ingen anledning att välja bort kommunen som utförare.

Nu har vi testat den borgerliga privatiseringsivern utan framgång. Det är dags att lägga resurserna på bättre saker. Därför lovar vi att avskaffa LOV under nästa mandatperiod om vi får eslövsbornas förtroende.

Tony Hansson (S), ordförande Vård och Omsorgsnämnden
Selma Pasic (S), ersättare Vård och Omsorgsnämnden

SkD.  SkD

Ovanligt dum reklam

16 04 2014

Idag när jag kom hem hängde det klädhängare i form av papper på många brevlådor. Det var NovaLund som gjorde reklam för ett event.

Tjuvarna bjuds in

Tjuvarna bjuds in

 

Man kan ju undra hur de tänkte? Att i påskveckan då en hel del åker iväg hänger man upp en prydlig flagga på allas brevlådor som skriker, ”här är ingen hemma för posten är inte intagen på flera dagar, välkommen att stjäla!”

Sen var inte reklamen av bästa kvalitet. Några pappershängare blåste runt på vägarna och det såg skräpigt ut, det kan vara räddningen för några.

Efter kontakt med NovaLund har man insett det idiotiska i reklamen och lovat att åka ut o plocka ner de som hänger kvar samt städa upp efter sig. Vi får hoppas de gör så, annars kanske en god granne kan plocka ner inbrottsinbjudan.
%d bloggare gillar detta: