Nu tillåts att riva trappan

15 01 2013

Onsdagen den 24e möts Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Då följs avtalet upp som säger att ”Parternas målsättning är att åstadkomma en god utveckling av fastigheten Köpmannen 11 och utveckla torgmiljön genom ett borttagande av trappan och därigenom också ge möjlighet till förnyelse av torget”.

Kommunen bestämde på ett möte den 9 februari 2011, där oenigheten om avtalet var stor (även om voteringen slutade 4-1) att genom avtalet verka för rivningslov för trappan. På samma möte beslutades i praktiken samtidigt att Eslöv inte behöver något hotell, just nu i alla fall.

Just detta möte med beslutet samt avtalet som då uppstod, är det enda underlag som ligger till grund för att trappan, som de flesta eslövsbor lärt sig uppskatta så mycket, ska rivas.

Motiveringen till lov för rivning är att det finns inget i lagen som talar emot det. Det finns inget rivningsförbud i detaljplanen och den bör inte bevaras pga bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Vad eslövsborna tycker (de som vi politiker är satta att företräda) det bryr man sig inte ens om att försöka ta reda på – igen. [Läs mer på SkD]

trappan


Åtgärder

Information

2 responses

18 01 2013
Robert

När ett privat företag vill riva en privat trappa – på vilket sätt har då ”Vad eslövsborna tycker” med saken att göra? ”Eslövsborna” kan inte hindra någon som äger en fastighet att ändra på den, om vederbörande har lagen på sin sida.

18 01 2013
Tony

Om byggnaden, i detta fallet trappan, är en allmän plats, den har ett mycket centralt läge, nyttjas av allmänheten, sköts av kommunen och har en om än kort, så är den ändå en historisk del av Stora Torg. Då tycker jag inte att det bara är en enskild fastighetsägares fråga om den ska rivas. Medborgarnas syn också intressant.
%d bloggare gillar detta: