Ett tjuvkik på Eslövshallen

18 01 2013

Eslövshallen

Inför morgondagens invigning var vi ett gäng från kommunen som tjuvkikade idag på Eslövshallen idag. Det är en imponerande anläggning som kommer att lyfta Eslövs inomhusidrotter och bjuda på många intressanta möjligheter till arrangemang.

Hallen rymmer upp till 2000 personer om man möblerar hallgolvet också. Vid publikmatcher får det plats 1500 personer vara 936 sittande, övriga har ståplats runt om hela hallen på andra våningen eller i någon av de sju loger som finns med utsikt över planen. I entrén finns biljettförsäljning, cafeteria och klubbrum för EIK och EHF samt sammanträdesrum. Det finns sju omklädningsrum och de båda handbollsklubbarna har fått sina i egna färger och med deras loggor. Kul!

I B-hallen finns plats för 150 sittande. Båda hallarna har fullstora handbollsplaner. I A-hallen finns endast linjerat för handboll, och B-hallen är en multihall med linjer för flera sporter. Hallen kostade nästan 130 miljoner. Jag ser fram emot morgondagens invigning!

Här är lite bilder

SKD  SKD SKD

Nu tillåts att riva trappan

15 01 2013

Onsdagen den 24e möts Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Då följs avtalet upp som säger att ”Parternas målsättning är att åstadkomma en god utveckling av fastigheten Köpmannen 11 och utveckla torgmiljön genom ett borttagande av trappan och därigenom också ge möjlighet till förnyelse av torget”.

Kommunen bestämde på ett möte den 9 februari 2011, där oenigheten om avtalet var stor (även om voteringen slutade 4-1) att genom avtalet verka för rivningslov för trappan. På samma möte beslutades i praktiken samtidigt att Eslöv inte behöver något hotell, just nu i alla fall.

Just detta möte med beslutet samt avtalet som då uppstod, är det enda underlag som ligger till grund för att trappan, som de flesta eslövsbor lärt sig uppskatta så mycket, ska rivas.

Motiveringen till lov för rivning är att det finns inget i lagen som talar emot det. Det finns inget rivningsförbud i detaljplanen och den bör inte bevaras pga bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

Vad eslövsborna tycker (de som vi politiker är satta att företräda) det bryr man sig inte ens om att försöka ta reda på – igen. [Läs mer på SkD]

trappan
%d bloggare gillar detta: