Tryggad kvalitet i äldreomsorgen med en 50-öring

19 10 2012

Efter att Region Skåne kraschat sin ekonomi började man att snabbare skriva ut sjuka och äldre från sjukhusen och på så sätt flyttades kostnaderna till kommunerna. I Eslöv har vi drabbats genom att hemtjänsten fått ökningar på uppemot 25-30%, korttidsboendena har blivit överfulla och i äldrevården har det krävs extraresurser för att de äldre sjuka nu skickas hem i sämre skick än tidigare.

Majoriteten i Eslöv har tvingats förhålla sig till detta samt till behoven i skolan – våra båda kärnverksamheter. Vi lägger nu en budget där vi höjer skatten med 50 öre. Detta bland annat för att hantera de hastigt ökande kostnaderna i vården, men vi gör samtidigt också en satsning. 7 miljoner avsätts till att höja bemanningen på våra särskilda boende. Detta är ett välkommet tillskott både för att höja kvalitén gentemot brukarna, men också för att avlasta personalen som har en tuff arbetssituation. Förutom de nära 19 miljoner som skjuts till i vården ges också full kompensation för pris och löneökning. Detta innebär att vi inte smygsparar i ramen som flera andra kommuner gör när de inte ger full pris och löneökningskompensation.

Nu ska vi sätta oss i verksamheten och på klokaste sätt dela ut 2013 års budget så fort den godkänts i kommunfullmäktige.

En 50-öring i höjd kommunalskatt motsvarar 100 kronor mer i månaden vid en månadslön på 20.000:-

SkD


Åtgärder

Information

Ett svar

20 10 2012
Knut Andersson

Jag tror skattehöjningen behövs och tillstyrker.
%d bloggare gillar detta: