Felklivet i valfrihet(s)en

19 10 2012

Med anledning av Lesley Holmbergs interpellation och med efterföljande artikel i Skånska Dagbladet.

Lesley Holmberg kliver fel i valfrihet(s)en

Att inte välja hemtjänstutförare för eslövsborna är en ickefråga. Eslövsborna väljer, och de väljer oftast kommunen. Idag har bara 8 av 430 kunder med hemtjänst valt privat utförare istället för Kommunen. Totalt finns fem privata aktörer att välja på.

Lesley Holmberg vill tvinga de som inte väljer, att då få en privat utförare. Frågan blir en ickefråga eftersom alla idag får välja, och de väljer!

Däremot kan det i något enstaka fall krävas akuta insatser där man inte hinner välja. Då dyker ickevalsalternativet upp. Här ser majoriteten det som naturligt att kommunen tar ansvaret, och inte att ett av slumpen påtvingat privat alternativ ska göra jobbet. Kunden får alltid chansen att välja senare.

Lesley Holmberg accepterar inte det formella svar han fick från mig i egenskap av ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden; att majoriteten inte vill utreda frågan vidare om att införa ett ickeval där de privat blir de gynnade . Istället formaliserar han frågan igen och ställer den till vice ordförande istället. Första svaret han fick var givetvis ett majoritetssvar, dvs gemensamt från både Socialdemokraterna och Moderaterna.

Här tror jag att Lesley Holmberg blottar sin egen problematik. Den kvarvarande alliansen i Eslöv är inte samkörda eller pratar med varandra. I majoriteten har vi inte problemet. Här pratar vi med varandra, kommer överens och för fram ett gemensamt budskap


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: