Vi har aldrig tänkt dra in ”flitpengen”

28 05 2012

Vid Vård- och Omsorgsnämndens möte i förra veckan presenterade förvaltningen ett smörgåsbord av ej lagstadgade verksamheter och utgifter vi har i Eslövs Kommun där vi har möjlighet att spara pengar när nu ekonomin är ansträngd. En av dessa var ”Avveckla habersättningen inom socialpsykiatrin och daglig verksamhet”. Den kostar oss 621 000 om året och är en motivationspeng för de som utför arbete i daglig verksamhet. Denna är inte att jämföra med lön eftersom alla i omsorgen har sin försörjning tryggad på annat sätt. Det är en ”flitpeng” för utfört arbete.

Skånskan rapporterade dock lite olyckligt efter nämnden följande: ”En tredje åtgärd som nämns är att dra in den så kallade ”flitpengen”…  Tony Hansson är medveten om det politiskt känsliga i att avskaffa flitpengen, och tror inte att det finns något politiskt stöd för det i nuläget.”

Riktigt så sades inte på presskonferensen och det kan tolkas som om politiken och jag för närvarande söker stöd för en indragning. Så är absolut inte fallet. Redan på ett väldigt tidigt skede av ekonomiprocessen meddelades förvaltningen att en indragning av habersättningen inte är tänkbar.

Artikel finns att läsa på Skånskan


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: