Förvånad över vad Eslöv tycker?

1 02 2012

De flesta företagare och föreningar säger sig vilja ha ett hotell i Eslöv. Placeringen är alldeles utmärkt vid Stora Torg. Detta enligt Skånskans artikel idag, om den enkät Miljö- och Samhällsbyggnad sände ut i samband med frågan om detaljplaneändring från Hotell Stensson till bostäder.

Jag tycker det är synd att man inte vågat ställa samma fråga till den lite bredare allmänheten. Man kunde i alla fall haft några öppna samrådsmöten och lyssnat av. Jag tror att svaret blivit ännu mer tydligt. Nu valde man ut vissa företag och föreningar och dessa har väl nämnden ansett som ett representativt urval annars borde man inte ställt frågan.

Nu återstår att se hur nämnden ska hantera enkätsvaren.
%d bloggare gillar detta: