En demokrativinst

27 09 2011

För en stund sedan tog Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAU) ett klokt beslut. Vi hade att yttra oss över samrådsförslaget för detaljplan Köpmannen 11, mer känt som Hotell Stensson. Förslaget innebar att man tillåter bostäder i stället för hotell förutom i gatuplan där man ska ha butiker. Förslaget tillåter också det mer vida begreppet centrumverksamhet* istället för som idag hotell.

Yttrandet blev: KSAU bedömer att ärendet under arbetets gång visat sig vara av sådan betydelse att planprocessen bör övergå till att drivas med normalt planförfarande. I övrigt har KSAU ingen erinran mot planförslaget.

Dagens beslut bör innebära att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden nu tar upp frågan och besluta att gå ut i en demokratisk process och göra de utredningar som borde gjorts från början. Förhoppningsvis inleder man också en dialog där man låter eslövsborna och andra intressenter komma till tals om hur man vill att verksamheten i hotellfastigheten ska bedrivas i fortsättningen. Resten vet vi inte. Kanske är det så att intresset från allmänheten och företagen är svalt över att måna hotellet. Då får politiken själva, med hjälp av de utredningar som görs, ta ställning till hur viktigt det är att ha ett hotell och nöjesetablissemang i Eslöv framöver.

* Centrumverksamhet brukar tolkas som kommersiell eller offentlig service. I begreppet kan även samlingslokaler för offentlig verksamhet eller föreningsverksamhet ingå.

SKD

Annonser

Åtgärder

Information

One response

27 09 2011
Håkan Larsson

Utmärkt.
%d bloggare gillar detta: