Hotell Stensson – ett minne blott?

16 06 2011

I tisdags beställde kommunstyrelsens arbetsutskott en ny detaljplan för Joel Sallius Plats, i parken utanför Medborgarhuset, för att kunna bygga hotell där. Orsaken att ärendet kommer upp är givetvis frågan om nedläggningen av Hotell Stensson. Beslutet om att inleda en detaljplaneändring för parken är framåtsyftande-. Den kan jag ställa upp på som ett framtida komplement i den växande staden där vi ser ESS och MAX-lab IV som bärare av en framtida kraftfullt utveckling av såväl nya invånare som ett växande näringsliv och en förväntan på en ökande besöksnäring.

Någon aktör för att bygga eller driva ett hotell på platsen finns inte i dagsläget, utan planen ändras på ren spekulation och som en politisk vilja för framtiden.

Dagen efter beslutar politikerna i Miljö- och Samhällsbyggnad att frågan om Hotell Stenssons bevarande inte är av större vikt, utan man kan göra en detaljplan för bostäder genom ett enkelt planförfarande.

Så här skriver vi i Eslövs kommun själv om enkelt planförfarande på hemsidan:

Jag kan därmed konstatera att nedläggningen av Hotell Stensson numera; är av begränsad betydelse, saknar allmänt intresse, är förenligt med översiktsplanen, att inga andra än direkt berörda – dvs. endast angränsande fastighetsägare ska höras i frågan. Planen behöver därmed inte ställas ut för allmänhetens beskådande och synpunkter. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden kan därefter inom lyckta dörrar själv anta den nya planen och ingen offentlig debatt i kommunfullmäktige behöver ske eftersom det redan konstaterats att det saknas intresse för allmänheten. Om planen då accepterar bostäder innebär den att hotellet kan stänga omgående och för gott. Detta kan ske inom någon månad.

Jag tycker fortfarande att Eslövs Centrum är mer betjänt av en fastighet som inrymmer hotell, en rejäl restaurang, konferens, dans och nattclubsmöjligheter samt andra faciliteter som hör ett centrum till,  istället för en stängd, tråkig fasad med ett trettiotal dyra bostadsrätter bakom.

Jag börjar dessutom inse att inte bara fastigheten, utan också trappan är något som många eslövsbor är stolta över, gärna visar upp och att den blivit en sinnebild för många utanför Eslöv. Den har blivit en del av vårt varumärke men är nu ganska snabbt är på väg att suddas bort.

SKD SKD

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: