Nedslag i verksamheten – öppenvårdsbehandlingen

16 03 2011

Efter att ha inlett dagen med besök på Karidal och informerat mig om nattens olyckliga brand gick jag sedan till dagens inplanerade besök på öppenvårdsbehandlingen och anonym rådgivning.

Här fick jag möjlighet till ett intressant och givande samtal med ännu en av alla våra engagerade medarbetare. Hon har med stor respekt och integritet kontakt med flera av eslövsborna med olika typer av missbruksproblem och i olika stadier.

Till anonyma rådgivningen kan man som anhörig, arbetskamrat, förälder eller för egen räkning vända sig för att prata om missbruk, följder och effekter. Man kan få råd och stöd, hjälp med vidare kontakter eller bara ett förtroligt samtal.

Jag fick under besöket också tillfälle till samtal med några av de som just nu går på öppenvårdsbehandlingen.  Det var ett nervöst besök, kanske främst för mig, där jag i alla fall i förväg kände att jag klev djupt in i ett antal privata liv genom mitt besök. Men det fanns en stor öppenhet och ett stort egenengagemang att vilja ta tag i sina egna problem. Därmed blev det också ett bra och intressant besök och ett allvarligt men öppenhjärtligt samtal.

Öppenvårdsbehandlingen är en frivilligverksamhet som man kan få tillgång till om man efter dialog och via en biståndsbedömning aktivt tar ett eget beslut om att vilja leva ett liv utan droger. Behandlingen kan också ges som ett stöd till familjen.  Arbetsgivare kan inom ramen för deras rehabiliteringsansvar få hjälp för anställd.

Efter träffen med de som gick i behandling fortsatte ett långt samtal om hur verksamheten utvecklats under åren. På vilket sätt folk tar kontakt, vilka olika förutsättningar olika kommuner erbjuder i sådana här frågor och hur vi som kommun hanterar de olika livsödena med olika missbruksproblem. Vi pratade också om viljan att ta sig bort från missbruk kontra rädslan att bli av med missbruket och hur det nya livet då kan kännas skrämmande.

Ännu en gång kan jag konstatera att vi här i Eslöv bedriven en verksamhet att vara stolt över. Överallt finner jag dessa engagerade anställda, och givetvis deras önskan om att kunna ge mer.


Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: