Tågen rullar, men inte som förr

10 03 2011

Efter det möte som varit mellan Skånetrafiken och Eslövs och Höörs kommuner avseende tåg som numera rusar förbi, har gruppen nu resonerats sig fram till en något bättre lösning. Skånetrafiken fortsätter att hävda vikten av de få minuternas tidvinst för långväga resande emot att Eslöv ska ha Öresundstågen förbifarande utan stopp. Fortfarande lika galet tycker jag.

Men man resonerar nu om en viss kompensation i form av ersättningståg då de trots allt numera inser att Eslöv och Höör har väldigt många tågresenärer och att försämringarna inte var riktigt bra.

Det alternativ man pratar om är att låta ett Pågatåg köra sina extraturer mellan Höör-Eslöv-Hyllie, eller i sämsta fall bara till Lund, under en längre tid av dagen/kvällen. Alla avgångar är såklart just nu bättre än dagsläget.

Fortfarande hävdar jag, och numera även kommunstyrelsens arbetsutskott att den klokaste, och bästa lösningen är att återgå till det som varit, nämligen att alla Öresundståg framöver ska stanna i Eslöv också.

Dessutom kvarstår den sedan tidigare framförda önskan om att de stopp som görs, ska man försöka sprida jämnt över timman. Inte som nu ha 3 tåg inom samma halvtimme och sedan en halvtimmes tomrum.

Den oro man kan skönja framöver är hur Regeringens idiotiska beslut om ny kollektivtrafiklag påverkar. Redan från 2012 kan det innebära att vi får fler aktörer och med tåg som bara kör lönsamma sträckor helt utan att behöva bry sig om samhällsbehoven. Vi kan då få fler tåg som passerar förbi Eslöv utan stopp för att de gör andra prioriteringar. Stannar tågen så är det egna biljettsystem som gäller. Det är osannolikt att man kan åka med Skånetrafikens månadskort. Dessutom eftersom det är trångt på banan kommer vi troligen att drabbas av att de nya tågen tränger ut befintliga tåg som då försvinner ur tidtabellen eftersom de inte får så kallade tåglägen på banan. Hurra för privatiseringen!

SKD

Annonser

Åtgärder

Information

One response

10 03 2011
Håkan Larsson

Ja!
Vi är ense angående allt här, utom den sista meningen.
En ansvarig samhällsbildning, oavsett styrelseskick, måste ha kontrollen över vissa fundamentala sociala funktioner. Kommunikationer, utbildning, vård, omsorg, energi, medborgerlig säkerhet…
När det gäller kulturlivet måste samhället inte kontrollera; däremot bidra till att undanröja alla hinder.
%d bloggare gillar detta: