Hotellnedläggning som god näringslivspolitik?

16 02 2011

Är det god näringslivspolitik att tvinga en företagare att genomföra något han inte tror på? Ska man använda planmonopolet att tvinga en privat aktör att genomföra något han inte vill?

Ja, så sker ofta att man använder planmonopolet för att driva en politik som på sikt är framåtsyftande och för att bejaka medborgarnas bästa. I detta fall har den aktuella näringsidkaren gett sig in i en befintlig byggnad med känd detaljplan och på vägen inte lagt så mycket krut på fastigheten han köpt. Han har, vad jag vet, under dessa år inte heller aktivt medverkat i kommunens dialoger om framtiden. Han har varit en okänd och frånvarande aktör.

God näringslivspolitik kan inte vara att bejaka en enskild fastighetsägare att få göra något som inte gynnar samhället i stort. Tar man på sig ägandet, måste man vara beredd att försöka förvalta det inom givna ramar. God näringslivspolitik är att försöka gynna bredden och mångfalden t.ex. genom att se till så näringslivet kan få en god service på orten. God näringslivspolitik är också att prata med bredden av näringslivet om sådant som kan vara på väg att ske, och inhämta synpunkter på förändringar. Det betyder inte undfallenhet och att till varje pris göra varje enskild näringsidkare till lags.

Hotellnedläggning är så mycket mer än näringslivspolitik. Det handlar om många politikområden. Turism, boende, service, stadsutveckling mm.

Det har gjorts liknelser om att tvinga Dressman att fortsätta sälja även om de går dåligt. Men då fungerar säkert marknadskrafterna. Först och främst försöker de nog i det längsta att ändra sitt koncept, bygga om och förvalta sitt varumärke. Om det inte går lägger de kanske ner. Säkert flyttar då någon annan verksamhet in och kanske rent av försöker de nya sälja andra kavajer på bättre sätt.

Däremot om fastighetsägaren till Dressmans lokaler tyckt att man skulle göra om butikslokalen till lägenheter hoppas jag inte att kommunen bejakat detta? Där finns liknelsen. Sen går det faktiskt inte att jämföra en klädesbutik med en allmän serviceinrättning som ett hotell.

Hotelltrappan som är grunden till problemen,är ifrågasatt men också älskad av många. Den mår inte bra och dras med stora investeringsbehov. Att trappfrågan behöver lösas är vi alla överens om. Den får inte bli betungande för skattebetalarna. Men lösningen av trappan måste vara mycket bredare än att sälja bort en central hotellverksamhet emot några nya lägenheter vid Stora Torg.

Menar fastighetsägaren allvar med tankarna om att bygga nytt kan man inleda denna process direkt och visa vad man tänkt. Det är inte förbjudet att göra rätt. Bygg ett hotell som kan ta över de behov som finns i kommunen. Parallellt kan vi inleda en eventuell omdaningsprocess av Stensson i rätt ordning och pröva frågan när vi vet vilka behov Eslöv har, och vad vi får i framtiden.

Som en av fem politiker som skulle godkänna ett avtal om att lägga ner befintligt hotell, såg jag inte ens några lösa tankar eller planer om ersättningshotell i detta avtal. Då kändes inte heller tiden mogen att godkänna. Det tyckte jag kändes som en god politik.

SKD SKD SKD

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: