Eslöv behöver Hotell Stensson

9 02 2011

Givetvis ska vi försöka behålla ett hotell med rejäla evenemangsmöjligheter i Eslöv.

Vid tisdagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott reserverade jag mig emot ett avtal som säger att kommunen ska verka för detaljplaneändring och ge bygglov från hotell till bostäder på Hotell Stensson. Med avtalet medverkar kommunen aktivt för att lägga ner hotell, restaurang och nattclub och istället bygga lägenheter i fastigheten.

Hotellet som i nuvarande skepnad har en drygt 20-årig tradition fyller en viktig och central roll i en stad av Eslövs storlek. Utan hotell har Eslövsföretagen en begränsad möjlighet att erbjuda besökare inkvartering om de vill stanna i staden. Nedläggningen missgynnar möjligheterna till konferensverksamhet, såväl i hotellets egna lokaler som t.ex. på Medborgarhuset. Vid idrottsevenemang kan Eslöv utan hotell inte erbjuda en vettig inkvartering lokalt, vare sig för ungdomslag eller funktionärer. Eslövsbor med långväga gäster och som inte kan ta emot hemma har ingenstans att erbjuda lokal övernattning. Slotten som satsar på bröllop och arrangemang kan inte erbjuda lokal övernattning. Turister och golfare som söker sig till Mellanskåne får försöka hitta boende på annan ort än Eslöv.

Hotell Stensson

Politiken har i våra visioner om framtiden sagt sig vilja satsa på en utökad turist- och besöksnäring. Vi har önskat ett aktivare näringsliv, förhoppningsvis också med internationell anknytning. Vi ska bygga en Norrevångshall som ger möjligheter till fler och större arrangemang och turneringar.  Vi är övertygade att ESS ska ge Eslöv en rejäl skjuts framåt.  Allt detta motverkas mer eller mindre av avsaknaden av ett hotell i staden.

Vi önskar också att stadskärnan blir livfullare och attraktivare.  Då är en dragare i form av hotell och nöjesplats viktig. Utan Stensson blir vi av ett av de största privata köken i kommunen. Framför allt blir vi av med den enda privata publikdragaren i form av konferensarrangör och nattclub som dessutom är hyfsat välkänd utanför Eslöv av många ungdomar, vuxna och organisationer.

Upprinnelsen till avtalet jag reserverat mig emot är ett gammalt avtal från 1987 och ett skuldebrev från 1989 tecknade mellan kommunen och Wasa Livförsäkring. I dessa avtalades om villkoren för ombyggnaden av Cityfastigheten  till Hotell Stensson. Det gavs ett ränte- och amorteringsfritt lån och man reglerade trappbygget och skötseln av trappan som byggdes på ofri grund, dvs. Wasa byggde på kommunens mark.

Fastigheten har sedan dess sålts i flera turer och såväl fastighetsägare som kommunen har väl inte i alla delar skött sina åtaganden. När man nu slutligen skulle reglera alla gamla dåliga avtal och skulder så slutar det i att fastighetsägaren tycker sig stå med ett olönsamt hotell och vill lägga ner istället för att försöka utveckla. Säkerligen baserat på marknadsmässiga grunder då de ser en bättre intjänandeförmåga i bostäder för tillfället.

Men som kommun tycker jag inte att vi så lättvindigt ska bejaka en hotellnedläggning. Vi äger planmonopolet och kan genom vår vilja använda oss av detta. Redan 1987 när man gjorde detaljplanen för Hotell Stensson fastslog man att det var hotell och butiker som gällde här, inte bostäder. Detta var nuvarande fastighetsägare fullt medveten om när man köpte hotellet 1997-2001 i flera turer. Då åligger det också att ta ett långtgående ansvar för verksamheten.

Avtalet vi nu tog ställning till löser själva trapptvisten, det är bra.  Men det är avtalets bärande delar jag är emot; Att kommunen ska verka för en planändring och ett bygglov för bostadsändamål där fastighetsägaren har för avsikt att bygga affärslokaler i gatuplan (som redan finns), garage i källaren (som redan finns) och bostäder i övriga våningar.

Kommunen ger i det nya avtalet fastighetsbolaget rätten att köpa in den mark där trappan idag står och genom en detaljplaneändring använda detta till bostads eller handelsändamål. Man får i avtalet alltså köpa en del av Stora Torg om man vill och när nya detaljplanen så medger.

Trappan i sig tycker jag man borde förändra eller rent av riva. Visst ger den ett pampigt intryck där den ligger, men den fyller ringa funktion. Man borde kunna lösa entré till hotellet på ett bättre sätt i framtiden och då också öppna upp fasaden i markplan.

Frågan om att stänga ner Hotell Stensson och bygga bostäder ska inte hanteras av ett avtal i kommunstyrelsens arbetsutskott. Frågan ska i så fall istället ges den tid som en normal process tar genom en detaljplaneändringsförfrågan till Miljö och Samhällsbyggnad där de prövar frågan demokratiskt och förbehållsfritt. Med stadsbyggnadskontorets och politikens ögon och utan att kommunledningen i förväg gjort ett avtal där kommunen sagt sig vilja verka för en detaljplaneändring till bostäder.

Under tiden får väl fastighetsägaren ta sig en funderare på om de har en vilja att försöka fortsätta driva hotellverksamhet eller rent av försöka sälja fastigheten enligt den nu gällande detaljplanen.

SKD SKD

Annonser

Åtgärder

Information

One response

10 02 2011
Simon Ahlström

Hej Tony!
Tycker det var mycket bra sagt i tidningen, håller med dig till 100%! Jag läste om det igår kväll och trodde för att det var ett stort skämt. Kan icke förstå!
Det är lite dubbelmoral i det hela också – med tanke på att man, som du skriver, vill ha en utökad turismnäring mm.

Tycker nog att du skulle varit kvar i MOS denna mandatperiod också.
Så nu är jag förbannad!

Ha det fint!
// Simon
%d bloggare gillar detta: