Rätten till heltid

21 01 2011

I Skånskans artikel idag om de nya jobben på våra äldreboende kan man förledas tro att det är Lesley Holmberg (fp) som drev frågan på nämnden om en  önskan att skapa heltidstjänster. Så var det inte! Yrkandet kom från majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna, men Lesley sa inte emot.

Rätten till heltid är en fråga som Socialdemokraterna aktivt drivit under flera år, och som gett framgång – men vi är inte nöjda. Rätten att ha ett jobb som man kan leva på är viktigt. Framför allt inom vård och omsorgsverksamheten ser vi problemen där dessutom kvinnodominansen är stor. Det gör det också till en könsfråga. Heltidsmöjligheten är  dessutom av största vikt för att i framtiden kunna få en dräglig pension.

Samtidigt ser vi en realitet inom vården där behoven under dagen är väldigt olika. Framför allt morgontimmarna, samt sen eftermiddag/kväll är behoven av en mänsklig hand som störst för att under mitt på dagen minska. Dygnet har 24 timmar och dessa måste fördelas på ett klokt sätt. Detta innebär att många tjänster blir deltid och runt 75% pga arbetstidsregler och reella behov.

Förutom kvalitén för de anställda ska vi också förbättra för brukarna. Då är det kanske just dagtidstimmarna och helgerna som vi också behöver personalen. Då kan aktiviteterna öka när våra boende är uppe och därmed också kvalitén.

Visst är det underligt att vi inom vården bygger ett generellt system där man drar ner bemanningen på helgerna. Vari ligger skillnaden på aktivitetsbehoven för våra boende i äldrevården? Eller vård och utredningsbehoven om man ligger i en sjukhussäng på lasarettet på helgen? Behoven är ju inte mindre en söndag än en tisdag – egentligen. Om man nu bortser från personalens önskningar och behov av fria helger förstås.

När vi nu anställer fler folk så är det en tydligt uttalad önskan att vi på ett eller annat sätt erbjuder dels redan deltidsanställda en möjlighet att gå upp i tjänst, men också att de nya tjänster som skapas inte är en massa deltidstjänster, eller ännu värre timanställningar med all den otrygghet detta innebär. Sen kan erbjudande om heltid ibland bestå i möjligheten att erbjudas två deltidstjänster som skapar en heltid. Det kan också vara en bra lösning. Detta är vår inställning inom majoriteten och vi driver den. Jag vet att facket hjälper oss vara med och bevaka frågan.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: