Premiär med mer resurser till äldreboendena

19 01 2011

Nu är premiären i Vård- och Omsorg ett faktum. Med en tre timmar lång introduktion där nämnden fick en riktigt proffsig och trevlig övergripande genomgång av alla sina verksamheter inleddes den nya mandatperioden.

Man kan bli lite matt när man inser vidden av verksamheten som omsluter 530 miljoner, har dryga 1000 årsarbetare med bortåt 1300 anställda och där över 2500 kommuninvånare på olika sätt använder sig av den omsorg vi erbjuder.

Samtidigt finns det då också stora möjligheter att genom en god politiskt styrning kunna använda sig av de resurser vi har. Då kan man fortsätta det redan goda jobbet, och säkert också försöka göra en del ännu bättre eller smartare. Framför allt tillsammans med den som jag redan förstått oerhört positiva, engagerade och kunniga personalen som finns att tillgå.

På nämnden valdes jag också som ordförande i kommunala pensionärsrådet. Får se om jag kan sätta lite fart på rådet så att det kan bli den rådgivande församling som vi önskar.

Nämndens stora  beslutade för dagen var att öka bemanningen på våra äldreboende. Genom att lyfta bort en del överskott i andra verksamheter och en del buffertar som funnits sedan tidigare får vi en möjlighet att utöka bemanningen på våra äldreboende från 0.6 till 0.7 personal per boende. Tack vare tidigare överskott ska det inte behöva bli någon negativ påverkan i andra verksamheter.

Förstärkningen är viktigt för att ge en fortsatt god omvårdad och samtidigt inte slita ut våra medarbetare som har det kämpigt ute i verksamheten. Som ett tillägg i förvaltningens förslag tryckte nämnden extra på att det är av vikt att de utökade resurserna ger en kvalitetshöjning också för brukarna. Dessutom att det är viktigt när man nu nyanställer att också försöker erbjuda så mycket heltidstjänster som möjligt. Dels för redan befintliga deltidare som vill ha heltid, men också så att de nya tjänsterna kan ge ett jobb med en lön som man kan leva på. Totalt rör det sig om 14 nya tjänster. Tyvärr var den tidigare siffran om 20-25 tjänster en missuppfattning och en otydlighet i informationen till mig.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: