Skånetrafiken svarar om tågstopp

3 12 2010

Idag fick jag svar från Skånetrafiken om den indragna tågtrafiken i Eslöv och Höör.

De inleder med att konstatera att vi får förbättringar i högtrafik söderut, och ungefär oförändrat trafik (?? framöver nedgraderat till nära nog timmestrafik) under mellan- och lågtrafik. Samtidigt konstaterar man att hela 48% av resandet sker under mellan- och lågtrafik (dvs hälften av resenärerna berörs). Totalt bedömer de det som en förbättring. Här har Skånetrafiken och jag verkligen inte samma syn på saker o ting!

Sedan skriver man att ett av huvudskälen för indraget är att Blekingetågen redan idag är överfulla. Det vet vi redan, och det blir ju en effektiv men lite udda lösning att då dra in stopp i Eslöv o Höör och på så sätt undvika fler resande. Många av de pendlare jag pratat med bekräftar att tågen blir fulla just för att så många stiger på i Höör o Eslöv. Då måste det väl vara här ett stort underlagen finns för de här tågen. Med samma resonemang kanske det är bättre att inte köra upp i Blekinge för då kortar man garanterat restiden och linjen blir inte den långsammaste längre.

Ett annat huvudskäl säger Skånetrafiken är att tågen till Kristianstad och Blekinge är den långsammaste Öresundståglinjen och behöver snabbas upp. Ja för oss Eslövsbor blir det åtminstone inte snabbare att resa med den linjen eller till Kristianstad och Blekinge framöver, och inte för de som pendlar in till oss heller! Men vi räknas kanske inte.

Man avslutar med att konstatera att med angivna skäl är det omöjligt att framöver återgå till den gamla tidtabellen, men däremot är de öppna för att diskutera utökade öppettider (menas nog med tider då tågen går) för den nya Öresundstågslinjen men då krävs först bättre resandeunderlag, bättre ekonomi (vilket de absolut inte har idag, och knappast lär få de närmste åren) samt tillgänglig plats på spåren.

Skånetrafiken gör också en koppling att de driver på för spår på Marieholmsbanan som då skulle ge ett tåg till i timman emot Malmö. De säger att Eslöv är en viktig station med stort resande. Det är ju kul att de åtminstone börjar inse det. Turerna om Marieholmsbanan känner vi numera. Med den regering vi har idag och dess negativa syn på tåg lär här inte bli trafik och det löser inte Höörs indragna stopp.

Summa summarum anser jag fortfarande att den försämring Skånetrafiken inför från den 12 december är oacceptabel. Resandet från Eslöv och Höör emot Lund/Malmö och framför allt Köpenhamn försämras, det sista kraftigt. Anslutningsmöjligheter i Lund och Hässleholm med övrig tågtrafik försämras rejält. Resandet till Kristianstad/Hässleholm och Blekinge försämras. Och framför allt, genom att inte alla Öresundståg stannar framöver nedgraderar Skånetrafiken Höörs och Eslövs stationer till en lägre klass, trots att de är huvudorter för 45.000 invånare längst med stambanan.

Mitt budskap är fortsatt: Tänk om Skånetrafiken, lägg undan prestigen, inse att ni gjort ett feltänk. Skyll inte på Höör o Eslöv för att långväga trafik ska tjäna 2, 5 eller på sin höjd 7 minuter på bekostnad av att de inte ska kunna stiga av här hos oss!

Ni som vill läsa hela svaret från Skånetrafiken så finns det här som en PDF-fil Svar från Skånetrafiken om tågstopp

SKD SKD SKD

Åtgärder

Information

2 responses

4 12 2010
Andreas

Jag hittade Tågstrategin 2037 från 2008 som förklarar ”allt”, se kommentarerna till http://www.skanskan.se/article/20101204/ESLOV/712039846/1020/hoor/*/resstandarden-blir-nagot-battre.
Sammanlagt låg Eslöv/Höör 4:a i Skåne för tågpendling 2007 – bara de siffrorna gör Skånetrafikens strategi (att gynna Kristianstad och Blekinge) häpnadsväckande idiotiskt ur ett samhällsperspektiv.

4 12 2010
gurra99

Hej Tony
Jag har nu läst Skånetrafikens svar och precis som jag trodde. Ropa inte hej förrän vi vet vad Skånetrafiken tänker erbjuda eller göra.
Jag blir ju inte förvånad över Skånetrafikens svar. Skånetrafiken är ju till för de som bor i Malmö samt Hässleholm, Kristianstad och de som bor i andra län. Det har ju trafikdirektören för Skånetrafiken just skrivit i svaret till Eslövs kommun. Här kommer det som gör mig mest förbannad. ”För Eslövs del sker förbättringar söderut under rusningstid, men försämringar under låg och mellantrafiktid. Norrut sker förbättringar under rusningstid, medan trafikstandarden under låg- och mellantrafiktid blir ungefär oförändrad. Drygt halva tågresandet i Eslöv sker i rusningstid (52 %) och resten under låg- och mellantrafiktid (48 %).”
Visst, 52% är mer än 48% men bara för att det är lite mer än hälften så betyder inte det att resstandarden totalt blir bättre. Att sedan blanda in komforten för oss som inte kan pendla längre ( tillhör de 48% som pendlar utanför rusningstiden) är ju löjligt. Här kommer nästa citat. ”Skånetrafikens bedömning är att resstandarden i Eslöv totalt sett blir något förbättrad, särskilt när man väger in att nya bekvämare och kapacitetsstarkare Pågatåg ersätter de gamla, att Öresundstågen under rusningstid får utökad sittplatskapacitet och att
Citytunneln förbättrar tillgängligheten till Malmö och förkortar restiden till Danmark.” Hur f-n kan detta göra att min restid till Danmark minskar när jag måste ta ett tidigare Öresundståg från Eslöv för att vara framme i Kastrup/Köpenhamn samma tid som innan? Hur f.n kan Trafikdirektören säga att restiden minskar då jag måste ta ett pågatåg till Lund eller Malmö, vänta på att ett Öresundståg som kommer från Kristianstad ( detta har passerat Eslöv, där jag åkte ifrån) och åka vidare mot Malmö och sedan mot Kastrup/Köpenhamn? Jag får ju en ökad tidsåtgång trots den fina Citytunneln.

Sedan kommer nästa citat. Man kan undra om det är chefsstrategen på Skånetrafiken som hjälpt Trafikdirektören att tänka och skriva, för det är ju fortsatt dumt. Magnus Hedin skriver ” Öppnandet av Citytunneln den 12 december innebär en genomgripande omläggning av det skånska trafiksystemet. Totalt sett sker en kraftig utbyggnad av tågtrafiken. Men fler tåg på redan hårt belastade järnvägslinjer gör att handlingsfriheten när tidtabellerna ska läggas är mycket begränsad. Därför är det tyvärr inte möjligt att få optimala tidtabeller med god spridning på tågen.”

Aha, det går inte att sprida ut tågen i icke rusningstid då tågen avgår minut 48 samt 53 fr Malmö! Men efter att vi resenärer opponerat oss så gör Skånetrafiken en kovändning och säger att man är öppen för en diskussion om att förlänga tidsomfånget på de tåg som avgår mellan 6-9 samt 15-18. Först säger han att det inte går pga att det går för många tåg men att det nog går efter en diskussion med Eslövs och Höörs kommun. Se upp kommunala företrädare. När de säger att de är öppna för en diskussion vill de nog har pengar. Nä, tur att jag köpt en extra bil. Tror det blir en förbättrad resestandard för mig. Den går de tider jag behöver, den kortar restiden till Malmö/Kastrup. Jag har radio och stolsvärme och alltid en sittplats. Det enda jag kommer att sakna är mina medpassagerare.
%d bloggare gillar detta: