Centrumsatsning på boende

27 11 2010

Bert Andersson Fastighets AB fortsätter att satsa på Eslöv.

Nyligen köpte Bert Andersson fd Sahlinshuset/HN Möbler efter att Junibostäder inte lyckats förverkliga sina planer på seniorboende. Bert är nu i full gång att sätta det gamla huset i stånd för boende uppe och verksamheter i markplan. Samtidigt har han nu lämnat in ansökan om planändring för resterande del av kvarteret Målaren. Här finns möjlighet till en rejäl utbyggnad för attraktivt centrumboende och med lokaler/butiker i bottenplan.

Totalt lär det kunna inrymmas runt 100 lägenheter till.

Jag tycker det är väldigt kul att Bert fortsätter visa muskler och tilltro på Eslöv. Nämnden ska vid decembermötet besluta att påbörja detaljplanearbetet, vilket knappast någon lär vara emot. Att fortsätta utveckla de centrala obebyggda tomterna är viktigt för ett fortsatt levande centrum, och också för en fortsatt god kollektivtrafik. För det har vi även om Skånetrafiken inte riktigt förstått att vi är en stad storlek större.

För den nyfikne finns här de inlämnade, tidiga skissbilderna såsom det kan tänkas bli i kvarteret på sikt.
%d bloggare gillar detta: