Skånetrafiken är på fel spår

24 11 2010

Den försämringen av tågtrafik för Eslöv och Höör som nu är på väg att ske är käpprätt åt skogen!

Regionen önskar ett rundare Skåne och ett tillgängligt Öresund, men då ingår tydligen inte Eslöv och Höör. Framför allt blir jag besviken när jag läser min partikamrat Henrik Fritzons uttalande i SkDs artikel. ”Om Öresundstågen skulle stanna i Eslöv och Höör skulle varenda liten ort vilja detsamma” – säger han.

Henrik, nu är det så att Eslöv och Höör är huvudorter i två kommuner med tillsammans nästan 45.000 invånare. Det innebär att många av Skånetrafikens busslinjer matar huvudorterna eller man pendlar in med bil. Härifrån reser man sedan vidare med tåg. Eller skulle vilja göra det, om Skånetrafiken nu inte saboterar dessa resmöjligheter.

Att byta ut en marginell tidsvinst för pendlare mellan Hässleholm/ Kristianstad och Malmö emot en sådan kraftig försämring under stora delar av dagen i Mellanskåne är orimligt. Att dessutom ersätta en del av tågen med trafik som avgår i stort sett samtidigt gör orimligheten total. Dagtid och kvällar har vi i princip timmestrafik framöver. Det är inte en fungerande kollektivtrafik för så stora orter som Eslöv och Höör.

I tidigare dialoger med Skånetrafiken i min roll som ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har Eslöv prisats som föregångare för kollektivåkande. Kommunen och Skånetrafiken har tillsammans satsat på 20-minuterstrafik med stadsbussarna just för att man ska slippa ha koll på tidtabeller. Detta har Skånetrafiken sagt är mycket viktigt.

Samma resonemang gäller tydligen inte alls längre när framöver Eslövsborna t.ex. vid hemfärd från Malmö under stora delar av dygnet måste parera in den 5-minutersintervall varje timma när tåget emot Eslöv o Höör avgår. Det är inte mycket bättre om man vill resa på andra hållet. Nu krävs stenkoll på tidtabellerna.

Likaså kan man som ovan resenär inte längre kliva på ett tåg norrut i Lund eller Malmö utan att först förvissa sig om att det verkligen stannar i huvudorterna Eslöv och Höör.  Även möjligheterna för Danmarksresenärerna påverkas mycket negativt. Resande till och från Kristianstad har det talats väldigt lite om i resonemangen, men även här är det stora försämringar.

Tidigare har SJ tagit bort de flesta stoppen i Eslöv. Det har fungerat och i stort kunnat accepteras för man har anslutit via Lund eller Hässleholm med rimliga förutsättningar. Dessa möjligheter blir framöver också betydligt sämre om ens i vissa lägen intressanta.

Nej, en uppmaning till Skånetrafiken nu är att – Visa ert ansvar, inse ert misstag och rätta till, så fort det någonsin är möjligt, gör inte prestige av denna fråga! Detta handlar inte om bypolitik utan om en stor andel skåningar som också ska ha bra förutsättningar för ett kollektivresande. –

Min uppfattning ovan har jag också tillskrivet Skånetrafiken via brev.

SKD SKD SKD SKD SKD
Annonser

Åtgärder

Information

4 responses

1 12 2010
Klas Persson

Det är inte ofta jag håller med dig i ditt resonemang, denna gång är dock ett undantag. Även jag har skrivit till din kollega Cecilia Lind utan svar. Hade planer på att bosätta mig i Eslöv på äldre dagar, lägenhet redan införskaffad. Planerna ändras nu och jag kommer att försöka hitta ett boende där kommunikationsmöjligheterna är bättre. Tyvärr Eslöv, framtiden ser inte ljusare ut.

1 12 2010
Tony

Hej Klas. Vad trevligt att du håller med mig för en gångs skull. Det borde du kanske göra oftare 🙂
Tråkigt om du väljer bort Eslöv pga minskad tågtrafik. Nu är det ju så att den förändring som kommer att ske inte innebär att vi därmed har dåliga kommunikationsmöjligheter.

Däremot tycker jag det är skandal att Skånetrafiken ens funderat på de indragningar som nu kommer att ske. Man har nog helt missbedömt Eslövs storlek. Med den inställning som finns klassas Eslövs station till B station, då kanske nästa steg från Skånetrafiken blir att helt ta bort Öresundstågen. Därför måste vi få dem att inse sitt misstag redan nu.

25 11 2010
Mathias

http://upprop.nu/JDJA

Sprid protestlistan så fler skriver på!

24 11 2010
Viktoria Hancock

Håller fullständigt med och hoppas att politikerna i Eslöv gör allt som står i deras makt för att förbättra situationen för oss pendlare. Jobba på att påverka Skånetrafiken med alla medel. Det är extra sorligt att kommunstyrelseordförande Cecilia Lind som sitter i Skånetrafikens styrelse inte varit tillräckligt aktiv och påstridig i kampen om pendlingsförhållandena för hennes egna kommuninvånare! Hon borde ha ett utmärkt utgångsläge som sittande i deras styrelse.
Har skrivit till kommunledningskontoret (3 veckor sedan) utan att få någon respons tillbaka. Till Skånetrafiken har jag också skrivit och beklagat mig över de mindre flexibla tågtiderna (tågtabellskiftena nu den 11 dec innebär nästan 20 färre dagliga tåg till och från Eslöv!). Tydligen är vi Eslövsresenärer inte tillräckligt attraktiva att satsa mer på då deras svar lyder: ‘(-)…vår bedömning att det ändå är tillräckligt för de allra flesta. Det finns alltid de som påverkas och får ändra sina resvanor när det görs förändringar i kollektivtrafiken, men vi måste se till helheten och göra det so bra som möjligt för så många som möjligt….(-)’. Det är synd att vi Eslövsbor (och Höör) inte räknas in bland ‘så många som möjligt’.

Alla stora orter i Skåne får avsevärt förbättrad tågtrafik med de nya tabellerna – utom Eslöv och Höör. Varför ska vi stå utanför? Trodde att Eslöv var en expanderande och attraktiv stad att bo i. Flyttade själv hit för drygt tre år sedan pga de goda kommunikationerna.
/Öresundspendlare sedan sept 2005.
%d bloggare gillar detta: