Stora Torg tog ett stort steg framåt

11 11 2010

Vid kvällens möte i Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden tog jag idag tillsammans med en enig nämnd beslutet om att stänga Stora Torg för parkering.

10 års ihärdigt kämpande för att omvandla torget i Eslöv från bilparkering till något som på sikt ska kunna bli en levande mötesplats året runt för eslövsborna har tagit ett stort steg framåt.

Redan 2000 när jag blev ordförande i Miljö- och samhällsbyggnad väckte jag idén om ett parkeringsfritt Stora Torg. 2002 gav den socialdemokratiska gruppen mig mandatet och uppdraget att göra torget och centrum mer inbjudande för ej bilburna. Uppdraget som sedan gavs till förvaltningen var att undersöka förutsättningarna för att på försök förbjuda parkering på Stora Torg och delar av angränsande gator.

Mitt i julhandeln 2002 inleddes ett frontalangrepp från handlarna med protestlistor där de fick en del eslövsborna att skriva under på att stoppa förslaget om ett bilfritt centrum, vilket aldrig varit tanken. Under våren 2003 genomfördes också flera diskussionsseminarier. Flera forskare och konsulter gav stöd i tanken om ett bilfritt torg.

Den 14 juni 2003 stängdes halva torget för parkering på försök under sommaren för första gången och en scen och två stora tält placerades på torget. Samtliga 30 p-platser ersattes med råga av nya centrumnära p-platser som senare också permanentades. Sommaren 2004 och 2005 var hela torget parkering igen.

Gatan på torgets östra sida togs 2006 bort och införlivades med torgytan och Köpmansgatan gjordes till gågata. Samtidigt infördes på nytt delvis bilfritt torg sommartid. Kommande år fortsatte sommarstängningen på olika sätt, varje gång med livliga diskussioner om det var rätt eller fel. Givetvis var det med dessa förutsättningar svårt att hitta aktörer som var beredda att satsa på något permanent och attraktivt och med en politik, nu i minoritet, som tvingades fortsätta vela.

Utökningen österut av torget har varit mycket lyckad, och ingen skulle väl idag vilja ha tillbaka den gata som tidigare gick där men som när beslutet togs sågades av en del lokala handlare.

I år togs steget att stänga Stora Torg helt för parkering under sommaren. Det har varit ganska gott om aktiviteter och stundom ett väl använt torg och flera nya torghandlare, ibland även på icke normala torgdagar. Torget har sedan i sommars förblivit stängt genom ett delegationsbeslut.

Från att från början haft ett stort motstånd från främst handlarna men också från många gamla eslövsbor har under resan många förstått mina tankar och flera även börjat dela dem. Idag vill jag påstå att en majoritet är för ett bilfritt torg, men givetvis med kopplingen att det också måste utvecklas.

Vid nämndens möte ikväll fanns ett förvaltningsförslag om att ta bort regleringen som medger parkering på torget och samtidigt bygga ett antal p-platser längst med Södergatan för korttidsparkering. En enig nämnd ställde sig bakom detta beslut och därmed stängde vi torget för parkering för gott.

Som underlag för beslutet låg också en skrivelse från Eslövs Stadskärneföreningen som inte längre avvisade förslaget om bilfritt torg utan de ville istället vara delaktiga i arbetet med att utveckla torget.

Som motpol fanns en till nämnden inkommen namninsamling från några handlare som ville ”Rädda Eslöv och återinrätta p-platser på torget istället för att det utnyttjas som fågelkoloni” (??). Uppropet innehöll 27 namn, och utan att vara expert kan såväl jag som övriga i nämnden se att alla namnen är skrivna av samma person. Vid en sökning på Eniro finns inga av namnen att finns som boende i Eslöv eller på de orter som förespeglas. Ett tråkigt sätt att debattera på. Någon avsändare av uppropet finns inte, men Tine på Tines hudklinik vid torget har klargjort att det är hon som är initiativtagare. Styrelsen från Stadskärneföreningen tar i sin skrivelse avstånd från detta upprop.

Nämnden var ikväll också enig om att när vi nu sätter ner fötterna och erbjuder torget för annan verksamhet. För såväl torghandlare, handlare i centrum, föreningar och alla andra som vill utnyttja torget så vill nämnden också dra sitt strå till stacken. Vi ställde oss därför bakom förvaltningens förslag att hyra in en konstisbana på torget under december-januari.

Det har varit en lång och besvärlig resa om ett bilfritt Stora Torg i Eslöv, men nu är jag övertygad om att vi är redo att ta ett steg framåt och utveckla torget istället för att bråka om allt som inte görs.

SKD


Åtgärder

Information

2 responses

19 11 2010
Anita o Bertil

Nej, torget har väl inte varit sprudlat av några aktiviteter, mestadels har det gapat tomt.
Varför ändra ett torg som tidigare har fungerat: Vi håller givetvis med om att när man har aktiviteter så skall torget vara bilfritt, men man kan då göra det på ett annat sätt, te x ha en aktivitetstavla på torget med vad som skall hända den närmsta tiden.
Varför tittar man inte på sina grannkommuner typ Hörby och Höör som nu upprustar sina torg med både parkeringar och plats för aktiviteter.
Har man frågat kommuninvånarna på ett riktigt sätt?
Ibland känns det som att det har gått lite prestige att du vill ha torget stängt med alla medel, eller?
Angående protestlistorna så har vi skrivet på att hålla torget öppet och i den namninsamlingen fanns det flera sidor med namn som går att finna på eniro.
Det är kanske inte konstigt att eslövsborna åker till någon annan kommun för att handla eftersom det är problem att parkera.
Har du själv försökt en lördag när de flesta invånarna är fria och parkerar vid sina lägenheter? Det finns inte många lediga.

Det kan väl inte vara sant att en isbana skall anläggas på torget?
Vad är det för fel på vår naturliga Trollsjö där man även skulle kunna komplettera med någon servering.
Om man nu vill ha en konstgjord isbana så kanske alternativet hade varit Föreningstorget som idag ser förfärligt ut.
Det enda som piffar upp torget är när föreningen kommer och säljer julgranar. Aldring en blomma om man inte kallar ogräset för blommor, inget springvatten.
Det kanske inte hade varit fel att öppna det torget för parkering samt komplettering med en del växtlighet som kanske klarar sig själv, typ träd.

Vi hoppas att du ändrar ditt beslut!

Med vänliga hälsningar

Anita o Bertil Ström
Ps Tacksamma för svar.

19 11 2010
Tony

Hej

Som jag skrev har jag under många år haft ett uppdrag från mitt parti att försöka få Eslövs centrum trevligare, och då bla genom att finna ett bättre sätt att utnyttja Stora Torg än till bilparkering.

Avseende protestlistorna så kan jag bara konstatera att det har inkommit; En namninsamling med två sidor namn. Ingen avsändare, däremot kunde man enkelt se att det var samma person som skrivit dit alla namnen. Mer än så kan jag inte ta hänsyn till. Ska man bedriva en namninsamling och vill något med den får man faktiskt engagera sig och också lämna in den. En insamling är intressant och aktuell i högst 14 dagar sen måste något hända med den.

Och ja.. jag är ofta i centrum, allt för ofta med bil, både lördag och vardag. Jag har aldrig haft problem att finna parkering. Däremot blir jag glad när det inte är för enkelt att hitta parkering för det tyder på mycket folk i centrum. Tidigare när det fanns parkering på torget hade alla eslövsbor en ovana att först köra in på torget och kolla om det fanns plats, för att därefter tvingas köra vidare. Det slipper vi nu, och därmed mycket mindre onödig trafik runt torget.

Att påstå att Eslövs centrum idag har problem med för få parkeringsplatser är en osanning. Däremot har eslövsborna sina invanda (o)-vanor och har svårt att parkera på tex badhusplatsens parkering som mig veterligen aldrig varit fylld förutom vid några enstaka tillfällen då det varit särskilda aktiviteter i Eslöv. Då finns det många fler alternativ, inte särskilt långt bort från centrum. På sikt kommer vi däremot att få parkeringsproblem om staden och centrum utvecklas på det sätt jag vill. Det måste vi hantera.

Isbana på torget är väldigt stor skillnad emot Trollsjön. Ser du på snittet av när det funnits åkbar is på Trollsjön de senaste tio åren så är det inte många dagar per år. Nu är det ingen permanent isbana, utan den är gjord av konstis (plast) och monteras enkelt ned efteråt.

Föreningstorget ser jag inte som ett alternativ. Här borde man istället bygga för att få mer centrumnära boende. Föreningstorget av idag är en skrämmande och tråkig plats. Jag har under några år haft olika dialoger med intressenter av torget, men ännu har vi inte funnit någon lösning.

Tack för era synpunkter!
%d bloggare gillar detta: