Eslöv är en kommun med många levande orter

16 09 2010

Som svar på Håkan Olssons och Anders Molins (c) insändare i SKD och Lokaltidningen

Vi är väldigt medvetna om alla de värden vi har i kommunen och fortsätter, som Håkan Olsson och Anders Molin i centern också vet, att utveckla dem. Marieholm har en nyantagen fördjupad översiktsplan och förbereder för tågtrafik. I Flyinge-Gårdstånga pågår planprogram. Löberöd och Stehag har nya detaljplaner där tomtförsäljning pågår. Ebo, vårt kommunala bostadsbolag, har ett uppdrag att utveckla bebyggelsen i de mindre orterna, och framför allt, det sker väldligt mycket bebyggelse i privata initiativ ute på landet.

I samtliga byar finns redan idag detaljplaner och tomter som möjliggör för både företag och/eller privatpersoner att bygga, men intresset är inte alltid det bästa. Det stora intresset finns i centralorten. Den valfriheten måste också Håkan,Anders och Centerpartiet acceptera.

Problematiken med nedläggning av butiker, service och bensinstationer är väl känd. Här är det lokalbefolkningen som måste vara drivkraften genom att utnyttja servicen, annars orkar inte de lokala entreprenörerna. Centern ser som sitt paradnummer att hävda land emot stad, och underbygger gärna den konflikten gång på gång. Vi tror istället på en sammanhållen kommun där man är stolta över varandra. Där man ser mervärdena hos varandra och där byarna får möjlighet att utnyttja centralortens service och stadsborna utnyttjar byarnas positiva värden. Då är kommunikationer viktiga, och förutsättningar att ge kommunal service på ett kostnadseffektivt sätt. Det gynnar hela kommunen och ger mer likvärdiga förutsättningar.

Tony Hansson & Cecilia Lind, Socialdemokraterna.

SKD

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: