Stolt över vindkraften

10 09 2010

Med anledning av Lesley Holmbergs (Fp) insändare och inställning i frågan vill jag bemöta honom

Vi ska vara stolta över vår vindkraft och utveckla den!

Folkpartiet och Lesley Holmberg tycker att nu räcker det – Eslöv har gjort sitt och nu ska vi pausa vindkraftutbyggnaden. Det tycker inte jag. Vi ska fortsätta arbeta för att utveckla den, för vi måste vara delaktiga i att producera en klimatsmart energi för vår egen och våra barns framtid.

Ett modernt verk producerar idag el när det blåser mellan ca 3-25 m/s. På platser med goda vindförhållanden producerar ett vindkraftverk el under cirka 90 procent av årets timmar. Ett normalstort verk av idag förser över 1000 villor med hushållsel. Vindkraftverk producerar mest el under höst och vinter när vi förbrukar mest. Utvecklingen går emot ännu mer högproducerande verk.

Beträffande reglerkraften, dvs vad händer när det inte blåser. Vattenkraften är en utmärkt sådan. När det blåser mycket spar man vatten i älvarna som sedan kan användas när det blåser mindre. Vår redan utbyggda vattenkraft kombinerat med elimport och export sägs räcka väl till för denna reglering, och inget nytt reservsystem behövs under lång tid.

Lesley påstå också att eslövsborna betalar ett högt pris i form av förfulning av vårt landskap. Jag tycker istället att det ser sunt och smart ut med de energigivande snurrorna och de har blivit ett naturligt inslag i vårt landskap. Inse att, ska vi förbruka all den energin såsom vi gör så måste vi också producera den. Skulle man i framtiden hitta ett smartare sätt att producera energi på är det enkelt att riva verken. Kvar finns då t.ex. ingen livsfarlig uran som ska förvaras under många, många generationer och få spår återstår i naturen när verken är nedmonterade.

Eslöv är den kommun i Sverige som producerar mest landbaserad vindkraft i Sverige. Det ska vi vara stolta över! Socialdemokraterna har bejakat vindkraften i Eslöv, och det fortsätter vi med. Redan i översiktsplanen 2001 pekade vi ut lämpliga platser för etablering i kommunen. De flesta av platserna är idag fyllda, men vi behöver förnya maskinparken. Många verk är stora, men med låg effekt, och det finns inom vissa grupper plats för förtätning. Det ska vi utnyttja!

Så, nej Lesley Holmberg, vi ska inte ta paus i vår strävan att fortsätta utnyttja Eslövs goda vindkraftläge. Vi fortsätter utveckla med förstånd. När du tänder ljuset hemma, sätter dig framför TVn och njuter av värmen i elementen. Var ska du då få den energin ifrån?

SKD SKD

Annonser

Åtgärder

Information

2 responses

12 09 2010
Malte Andersson

Du vill ha mer vindkraftverk i kommunen. Är det din uppfattning/partiets att det skall tas hänsyn till närboende, när dessa verk skall byggas. Jag själv anser att det verkligen skall tas hänsyn. Jag kan inte tycka att det är vackert med ett verk som har 140-150 meters höjd, 5-600 meter från befintliga bostadshus, sett ur bostadsägarens perspektiv. När ett verk byggs så nära så uppstår det problem så som buller och skuggor.
Forskare har konstaterat att när du tittar mot horisonten och du har ett högt typ vindkraftverk inom 1-2 km så försvinner horisont känslan. ett Vindkraftsverk byggs alltid ute på landsbygden, där bor mäniskor som valt denna bosättning många gånger p.g.a. lungnet och utsikten.
Om du studerar effektiviteten så är där väldigt låg utnyttjandegrad på ett vindkraftsverk det visar flera mätningar. dock inte i tillverkarnas kalkyler.
Det är inte ofta det går ta ut full effekt på ett verk, blåser det över 17-20 sekm. så bromsas verken blåser det under 13sekm. så går inte verken för fult. Detta är bara några synpunkter jag tar upp här det finns massor som visar att vindkraftverk kommer att bli en dyr elproduktion för konsumenterna.

12 09 2010
Tony Hansson

Klart vi tar hänsyn till de närboende. Den hänsynen tar vi alltid i bedömningen mellan allmänna och enskilda intressen.
%d bloggare gillar detta: