Hur stor är en stor handelsyta?

20 08 2010

I samband med det nya handelsområdet ”Flygstaden” diskuterades det också på nämnden en hel del om butiksstorlekar. Vi hade vid mötet inga direkt jämförande uppgifter att tillgå. Det är säkert intressant för fler hur stort området ska bli då ytor är svåra att förstå. Därför har jag roat mig med lite jämförelser.

Fastigheten som beviljats bygglov på blir fullt utbyggt ca 25.000 m2 stort. Några tusen av dessa försvinner till fläktar, kylar och annan teknik, personalutrymmen och liknande.

Den första delen som ska innehålla en dagligvaruhandel har sagts vara på 7800 m2 varav 5000 är säljyta för dagligvaror vilket också är en begränsning enligt detaljplan.

Jämför man några andra butiker i Eslöv räknat på dess ritningar:

ICA  blir efter nya tillbyggnaden totalt 3800 m2. 2400 m2 av dessa är säljyta varav 2000 m2 är dagligvaror.

COOP är på totalt  5400 m2. 4000 m2 av dessa är säljyta varav 3000 m2 är dagligvaror.

Berga Lågpris är på totalt 4000 m2. 3000 m2 av dessa är säljyta varav 2200 är dagligvaror.

En annan jämförelse som är intressant är den totala byggnadsytan på Flygstaden om 25.000 m2.

Huvudbyggnaden från 2003 på Nova Lund är på 20.000 m2. 2006 byggde man till ytterligare 6.000 m2. Totalt finns på Nova 70 butiker/restauranger. Man planerar för att utöka med ytterligare 6.500 m2 och ett 30-tal butiker. I närområdet finns också en mängd andra större affärshus.

Burlöv Center hade 2006 en sammanlagd lokalyta på 35.000 m2. Jag tror denna uppgiften står sig än idag.

Center Syd hade 2006 lokalyta på 37.000 m2. Till detta tillkommer en mängd affärskomplex i dess direkta anslutning.

Fd Bilema i Höör, numera City Gross har en totalyta på 16.000 m2.

Nya Ikea på Svågertorp som ska vara världens näst största Ikea-varuhus är på 44.000 m2

Nya Emporia i Hyllie/Malmö tänker sig ha plats för 220 butiker samt möjligheter till bla biltvätt och däcksbyte. Preliminärt ska det bli 93.000 m2 stort, i tre våningar och med temapark/trädgård på taket. Emporia beräknas öppna i slutet av 2012. 3500 p-platser behövs för att hantera besökarna.

(Med reservation för felaktigheter då uppgifterna inhämtats från externa källor)

SKD

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: