Nästa steg för Timmermannen (BP-tomten)

15 04 2010

Vid nämndens sammanträde, igår onsdag, beslutades att ställa ut detaljplanen för Timmermannen 16 m.fl. på samråd.

Timmermannen är den i folkmun benämnda BP-tomten, eller FIX-tomten mitt emot Coop. Eslövs troligen fulaste centrala tomt, som under många år varit en tråkig och outnyttjad plats.

Fastighetsägaren Skansporten Fastighetsförvaltning med bröderna Häglund i spetsen har nu för avsikt att på tomten uppföra flerbostadshus i två huskroppar om 5 respektive 8 våningar, med möjlighet till centrumverksamhet i bottenplan.

Utmed Västergatan och den mindre parken finns också möjlighet till boende och centrumverksamhet i upp till 4 våningar. Här har man i skissen ritat ett tvåvåningshus.

FD BP-tomten sedd från hörnan vid Coop

FD BP-tomten sedd från hörnan vid Coop

Den lilla parkytan, som är uppskattad av många som en central viloplats kommer i så fall att flyttas ut till Kanalgatans förlängning.

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på Eslövs Kommuns hemsida för den som vill fördjupa sig i detaljplanen eller lämna synpunkter.

Jag ska inte sticka under stol att jag hellre sett ett traditionellt slutet kvarter just på denna platsen, men tror att även det tänkta förslaget kan vara nog så bra. Framnför allt hoppas jag nu att Skansporten gör butiker i bottenplan, framför allt längs Västergatan och i /kring korsningen så att vi kan fortsätta utveckla centrum med fler attraktiva affärer.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: