Vintern har varit tuff

3 03 2010

Ingen har väl missat att årets vinter varit den tuffaste på många, många år. Kommunen har som vanligt avsatt budget för att salta/sanda, snöröja och underhålla såsom en normal vinter.

Vi har dessutom bytt ut hela utförarstyrkan så att numera är det Svevia som står för ”utkallningen” och med lokala entreprenörer som sandar och plogar. Bara detta kan ge stora uppstartsproblem första året.

Men trots en tuff vinter och nya entreprenörer tycker jag vi skött vinterväghållningen här i Eslöv med heder. Missar har gjorts, men de har blivit åtgärdade så fort de uppmärksammats. Vägarna har varit farbara och gång och cykelbanorna har kunnat användas kort efter att den senaste snön slutat falla igen och igen. Jag har inte heller hört om några värre eller allvarligare olyckor orsakade av snö, halka eller dålig vinterväghållning i Eslöv.

Dessutom tror jag att de flesta faktiskt insett och förstått att det varit ett extremväder i år som ingen kunnat vara riktigt förberedd på.

Vi missade tyvärr att informera om fastighetsägarnas ansvar, vilket inneburit att alla nog inte insett och förstått det ansvar man har som villaägare och fastighetsägare att hålla ”sin” gångbana utanför halk och snöfri, oavsett om det finns trottoar eller ej. Sen på slutet när såväl gator som gångbanor var överfyllda av snö får man nog förlåta framför allt de som bor på smalare villagator att man kan ge upp att skotta den snön, som plogbilen timmarna före tvingats köra upp på trottoaren för att hålla vägbredd.

Denna tuffa vinter har såklart i Eslöv liksom i alla andra kommuner kostat enorma summor. Trots detta så klarar vi budgeten hyfsat än så länge. Men vintern är inte över, och dessutom ska det finnas lite pengar till det som kanske kommer efter nästa höst.

Den långvariga och bistra kylan däremot ger helt andra bekymmer. Tjälen har på sina håll varit meterdjup och lyfter nu asfalten och gamla lagningsskarvar spricker. Skadorna börjar vi redan se såväl i villagatorna som på de högtrafikerade infartsvägarna. T.ex är området kring baneporten och rondellen på Östergatan i miserabelt skick, liksom på många andra ställen.

Vi behöver nu göra en kraftfull insats för att lappa o laga, förnya och förbättra. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämden avser därför att omgående begära resursförstärkning med 2 miljoner extra för att så fort vädret tillåter få ordning på vägarna efter vintern. Ärendet kommer upp på nästa veckas nämnd för att sedan gå vidare till kommunfullmäktige.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: