Vickys får lov att byggas upp

11 02 2010

Under gårdagens nämndsmöte beslutades att Vickys Gatukök får ett nytt bygglov. Gatuköket brann ner den 14 oktober i fjol och många Eslövsbor har saknat inrättningen. Bygglovet är permanent  eftersom det numera bedöms tillhöra den allmänna  platsens funktion. Däremot ska ett markupplåtelseavtal skrivas med kommunen som ska möjliggöra att kiosken i framtiden ska kunna flyttas efter uppsägning, om kommunen finner att platsen ska användas till annat eller bebyggas.

I dagsläget finns inga långt gångna tankar om ändrad användning av platsen, men i en framtid skulle jag mycket väl kunna tänka mig att platsen bebyggs. Gärna med ett rejält högt hus och med plats för butiker eller galleria i bottenplan. Då skulle Eslöv få den norra ankarplatsen som efterlyst för att få ett tydligare stråktänk i Eslöv och dessutom plats för fler butiker och butikskedjor.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: