Hundbajskriget

1 02 2010

Nu det brutit ut ett mindre hundbajskrig emot Länsstyrelsen (LS).  I Fullmäktige i december beslutade stadens styrande församling enhälligt att i Eslöv ska man ”Ta upp fast förorening efter hund  inom detaljplanlagt område.”

Vi försöker då inte på något vis göra intrång på den privata egendomen eftersom regelverket finns inskrivet i de Lokala ordningsföreskrifterna för Eslövs kommun och dessa avser platser i kommunen som är offentlig plats, dvs inte din privata trädgård eller liknande.

Skrivningen är en skärpning emot tidigare som löd – ”Fast förorening ska tas upp från gångbana, cykelbana, gata, torg, park, lekplats, idrottsplats och plantering samt från särskilt anlagd motionsslinga inom detaljplanlagt område.”

Vi vet att allmänhetens syn på hundbajs inte alls är lika positiv som synen på hundar. Och det är inte hundens fel att lorten ligger kvar, det är givetvis hundägarens.

Nu tycker LS att ordningsregeln avseende upplockingstvång  ”fått en alltför vidsträckt geografisk utbredning. Föreskriften får anses lägga onödigt tvång på allmänheten”. Man missar från LS sida helt att regelverket också ska ses som en politisk viljeyttring helt i linje med kommuninvånarnas vilja.

Eslöv är dock inte ensamma om att drabbas av LS klokhet. Bland annat har  även Malmö gått på pumpen vid en liknande skrivning där LS drev frågan ända upp till Regeringsrätten.

LS har i sitt beslut enbart upphävt § 17 vilket innebär att resterande delar av den nya ordningsstadgan gäller.

Även om jag tycker LS har fel, och att de missar syftet med skrivningen är det bättre att bita i det sura äpplet. Jag avser att föra fram ett nytt förslag snarast men en skrivning som LS kan acceptera. Även om den troligen kommer att bli mycket svårare att tolka och begripa för den enskilda kommuninvånaren, tyvärr.

Tråkigt att inte Länsstyrelsen ser till kommuninvånarnas bästa i detta fallet, och till de styrandes vilja.

Läs också SKDs artikel i ämnet

Annonser

Åtgärder

Information

One response

11 02 2010
Nytt nämndsbeslut om hundupplockningstvång « Tony Hansson's Blogg

[…] Vid nämndens möte igår togs på nytt beslut om att skriva om Lokala ordningsstadgan. I ett tidigare inlägg skrev jag om hur Länsstyrelsen upphävt det tidigare försöket till […]
%d bloggare gillar detta: