Timmerupplag på en av Eslövs mest attraktiva industritomter, fy vad tråkigt!

18 12 2009

Enligt Skånskans artikel den 17 december ska Lastbilcentralen (LBC) i Eslöv använda den stora, centrala tomt man köpte in mitt i Eslövs industriområde till att ha timmerupplag och flisning.

Det hörs inte alls intressant. När man köpte fastigheten, där jag själv satt med vid beslutet, fick i alla fall jag uppfattningen att man köpte marken för att kunna utveckla logistik och lagerverksamheten och hade stora, akuta behov av tomten.

Att mitt i Eslövs industriområde då istället välja flis och upplag verkar helt galet. Området ligger också mitt emellan centrum och den planerade utbyggnaden av Östra Eslöv. Den borde kunna vara mycket intressant för småindustri och en betydligt intressantare och personalintensivare verksamhet.

Nu får man istället på platsen ett flis och timmerupplag som ska skötas av LBC, men det är Lunds Energis timmer och flis som ska lagras och flisas där. I området kommer att stå en stor flismaskin som bullrar enormt när den är i drift (beräknat till 5 dagar i månaden). För att dämpa detta buller avser LBC att bygga 9 meter höga vallar kring platsen!

Lunds Energi har inte något värmeverk i Eslöv som fliseldas, däremot ska främst Klippans fjärrvärmeverk försörjas säger man. Varför man då ska ha lager här i Eslöv begriper jag inte. Den mest energieffektiva modellen borde vara att ha lagret i direkt anslutning till pannan. På sikt får vi kanske en sådan värmepanna i närheten men Örtoftapannan är ju tänkt att delvis försörjas via järnväg. Jag hoppas inte att man då tänkt sig köra timmer från Örtofta till Eslöv, flisa här och sedan köra flisen tillbaka?

Jobb behövs, och lokala arbetsplatser nära boende och med en fungerande lokaltrafik som redan finns, är mycket mer miljöriktigt. Det var ett stort industrimarksområde vi sålde av. Detta gjorde att vi snabbt fick ta fram nya detaljplaner och göra tunga investeringar i infrastruktur för att på nytt ha en god plan och markberedskap.

I detta fallet kan vi nog konstatera att denna industrimark sålde kommunen på tok för billigt eftersom det var ett långsiktigt behov och LBC tyckte sig ha råd att köpa den utan att ha direkta planer för den. Detta känns som en oerhört trist utveckling av området.

LBCs uttalande ”Idén föddes när Lastbilscentralen funderade på vad man skulle göra med sin lediga tomt, som företaget köpte för några år sedan.” säger väl tillräckligt. Tydligen hade man inga större ambitioner när man köpte tomten, utan den var helt enkelt en billig, bra investering på Eslövsbornas bekostnad.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: