Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens budget 2010

27 10 2009

I krisens tecken försöker Miljö- och Samhällsbyggnad gasa och bromsa samtidigt för att på bästa sätt gynna eslövsborna och samtidigt tar man fullt ut ansvar för sin del av den kommunala ekonomin.

Den förändring vi gjort avseende skötsel av park, finpark och vägar får 2010 för första gången helårseffekt. Redan i år har eslövsborna märkt effekterna och det har pratats uppmuntrande ute i staden om skötseln.

Vi väljer att fortsätta på den inslagna linjen och huvuddelen av skötseln kommer att ligga på en nivå som får anses som god trots det ekonomiska läget.

Vi gör också investeringar i stadsparken och några ytterligare centrala ytor för att ytterligare höja kvalitén inför 100-årsjubileumet 2011.

Underhåller på våra vägar är fortsatt eftersatt. Vi satsar därför också ytterligare 400.000 på detta genom interna omfördelningar.

Ett av nämndens mål är ”att det ska synas att Eslöv är en ekokommun” – Detta sker främst genom framtagandet av en energiplan samt att ha ett ekologiskt perspektiv i planarbetet, förutom allt övrigt energi och klimatarbete som vi redan gör.

Men, givetvis tvingas vi också göra stora och dramatiska besparingar. Pensionärerna, som tidigare åkte gratis stadsbuss, får framöver betala för sig. Detta är dock inget unikt, så är det nästan överallt annars. Det driftsbidrag vi tidigare lämnat till Skånetrafiken för denna förmån skiftar vi nu istället ut emot att kunna erbjuda tätare turer och fler linjer för alla.

Vi slopar också de bullerbidrag som vi tidigare delat ut tillsammans med vägverket. Vägverkets bidrag går ur tiden, och därmed också vår medfinansiering.

Vi drar ner en 75% tjänst på tillsynen enligt miljöbalken under dessa tuffa tider genom att inte återbesätta tjänsten.

Under 2010 kommer ett stort investeringsprogram inom vägbelysningen att startas. Syftet är att byta ut kommunens 2000 kvicksilverarmaturer till ett miljömässigt och ekonomisk bättre alternativ.

I Högerns budget kan man utläsa att de, enligt sin mening, hävdar att miljöarbetet inte varit i fokus de senaste åren.

 • Trots detta har vi som stolt ekokommun en av landets främsta vindkraftsetableringar.
 • Vi var bland de första i landet att göra egen biogas och köra de egna fordonen och stadsbussarna på denna.
 • Vi köper så gott som enbart biogasbilar till kommunen.
 • Vi har bytt ut alla fossila uppvärmningskällor i de kommunala fastigheterna
 • Vi bygger ut kollektivtrafiken löpande
 • Vi har aldrig haft så många tågstopp i kommunen som nu
 • Vi arbetar tillsammans med personalen för att alltid göra ett bra ekologiskt val vid inköp
 • Vi har framgångsrika företagare i kommunen som aktivt jobbar med klimat och miljöfrågor. Då tänker jag främst på Energigårdar och deras rapsdieselfabrik, de lantbrukare som driver eget fjärrvärmenät eller biopannor men också på t.ex. Nordic Sugar i Örtofta och deras stora satsningar på energiåtervinning
 • men inte minst det gemensamma jobb vi gör tillsammans med miljöinspektörer, energirådgivare och de enskilda företagen för att hitta bra energi och besparingsalternativ ute på företagen.
 • vi har under en lång period aktivt varit en av de största aktörerna i ett stort naturvårdsarbete i Kävlingeån
 • vi uppfyller väl de gemensamt antagna målen för ekologiska inköp
 • vi jobbar via de kommunägda fastighetsbolagen, renhållningsbolaget och energibolaget aktiv med ständig miljöförbättring

Tänk – jag delar faktiskt inte högerns syn på att vi inte har miljöarbetet i fokus.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: