Hur Alliansen vill hantera pensionsskulden

27 10 2009

Ikväll antogs kommunens budget för 2010 och i debatten försökte jag belysa Alliansens förslag om hur de vill hantera pensionsskulden.

Alliansen hävdar sedan länge att de vill föra in pensionsskulden ”inom linjen”. Och i debatten förtydligade de sig genom att anse att man kunde göra det redan i 2009 års bokslut.

Det där med ”inom linjen” kan vara svårt att förstå, och jag är inte övertygad om att de själva förstår konsekvenserna.

Jag är inte expert i denna fråga, men jag har försökt sätta mig in i den, och jag ska försöka förklara om du som läsare finner det intressant. Om inte ska du sluta läsa redan här.

Effekten av Alliansens synsätt, förutom då förstås att det går emot den lag som kommunen skall följa (Lagen om kommunal redovisning (1997:614)), är att vi flyttar upp skulden på idag 647 miljoner inkl löneskatt in i balansräkningen.

Idag finns den som en tydligt redovisad notanteckning. En flytt skulle innebära att kommunens skuld ökar med dessa 647 miljoner.

Alliansen vill på detta sätt säga att vi inte är skuldfria. Vi följer dock bara lagen fullt ut. Pensionsskulden skulle dessutom kunna balanseras upp av de tillgångar vi har i ebo, Eifab, Merab och framför allt Lunds Energi om de såldes av.

De få kommuner som redovisar på den av Alliansens föreslagna sätt har oftast sålt av sina tillgångar för att skapa denna balans. Detta är ju högerns inslagna väg – att sälja ut allt gemensamt ägande. Men det är inte vår väg, och jag tror inte heller det är gemene mans allmänna uppfattning att det är rätt.

Förutom balanseffekten och ökningen av skulden som mest syns på pappret, får vi en helt annan, och mycket större effekt av Alliansens förslag. Varje år efter att man börjat fullfondera pensionsskulden inom linjen, skall skulden värdesäkras. Denna förändring belastar resultatet.

Förändringen, dvs. den beräknade ökningen av skulden pga. bl.a. höjt löneläge mm för 2009 är drygt 13 miljoner. Dessa 13 miljoner kommer att synas direkt som en negativ påverkan av 2009 års resultat och minskar resultatet.

Vi har ett beräknat resultat i delårsbokslutet på just nu plus 7 miljoner. Med en fullfondering med resultatpåverkan blir det istället minus 6 miljoner i resultat. Allt tack vare den lagstridiga finess som Alliansen föreslår.

2010 borde vi givetvis också i budgeten ta höjd för, och hämta hem detta negativa resultat, vilket man såklart inte gjort i deras förslag.

2010 tillkommer också ytterligare ca 14 miljoner i beräknad förändring. Totalt påverkas alltså resultatet negativt med ca 20 miljon med Alliansens förslag. Inte heller detta har man beaktat.

Utöver detta säger Alliansen också med tydlighet att vi ska göra ett resultat på minst 2 % av skatteintäkterna varje år. Menar de allvar med sin skrivning, vilket man får utgå ifrån, ska resultat uppgå till + 27 miljoner istället för de budgeterade + 11 miljonerna.

Vi fattas alltså 20+16 miljoner, totalt 36 miljoner för 2010 om de inte använder tomma ord i sin budget. För det är ju lätt att göra om man inte behöver ta ansvar.

2011 ser vi redan att vi verkar gå back med 17 miljoner. Då ska vi dessutom ta höjd för ytterligare 14 nya miljoner i värdeförändringskostnad, på den numera inom linjen befintliga skulden. För har vi väl fört dit den kan vi inte ta bort den!

Detta kommer sedan att rulla på åtminstone fram till runt 2018 – 2020 med en viss avmattning tills skulden troligen inte längre ökar.

Du ska inte förledas att tro att vi styrande i Eslövs Kommun inte redan hanterar problematiken med den gamla pensionsskulden.

Sedan 1998 har Eslöv via försäkring fullt ut tecknat upp samtliga nya pensionsåtagande, vilket inte alla kommuner och landsting gjort. De nämnda 640 miljonerna är gamla synder från tidigare. Man hanterade då skulden som man trodde var klokt, och så hanterades den mig veterligen i alla kommuner och landsting.

Eslöv har en strategi. För att kapa topparna, som innefaller om några år, har vi investerat i fonder under de goda åren. Vi betalar också redan nu ut från dessa gamla synder årligen i form av utbetalningar till de som redan gått i pension och det klarar vi. Våra fonder är just nu värda ca 45 miljoner.

14 miljoner årligen för att redovisa skulden inom linjen – vad motsvarar det? Är det 30 förskollärare eller är det 30 inom äldrevården som ska sparas in? Tror Alliansen verkligen att det är det som kommuninvånarna önskar sig bara för att DE vill bryta emot lagen och istället hävda det de kallar god redovisningssed för att hantera en för dem prestigefråga?

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: