Tyvärr förändras inte linje 3

14 10 2009

Stadsbussens linje 3 som det klagats på avseende bl.a. sträckningen förblir såsom befintlig linje minst tills december 2010. Efter interna diskussioner med trafikplanerare och lokala tjänstemän fick jag inget gehör för mitt förslag. Bussen ska prioritera pendlare i befintlig sträckning och från Skånetrafiken jobbar man med att få bort ringlinjer till förmån för vändande turer. Sådana linjesträckningar ger statistiskt ett bättre resandeunderlag. Man anser att befintlig sträckning måste få längre chans på sig att etablera sig, men…

  • det är utlovat bättre tidpassning med övriga stadsbussar på stationen så det blir smidigare att byta i samband med kommande tidtabellsskifte till årsskiftet.
  • man har också utlovat fler sittmöjligheter vid stationen när man väntar på bussen

De nya tidtabellerna ska nu vara definitiva, och tidtabellerna är på väg till tryck. Nästa chans att ändra är inför nästa tidtabellsbyte årsskiftet 2010/2011. Jag är inte förtjust i lösningen, men kan inte påverka den. Här tas den politiska makten över av verkligheten och trafikhuvudmannen, dvs Skånetrafiken.

Annonser

Åtgärder

Information

One response

28 10 2009
Rolf Carlsson

Tyvärr vaknade misstyckarna till den nya linjedragningen lite sent. Den nya tidtabellen var i princip färdigställd när klagomålen nådde förvaltningen och Skånetrafiken.
Vad gäller linjesträckningarna så ÄR det statistiskt klarlagt att vändande turer ger bättre resandeunderlag än ringlinjer.
Naturligtvis är vi lyhörda öppna för konstruktiva förslag och emotser tacksamt fler synpunkter inför nästa tidtabell.
%d bloggare gillar detta: