Dags för planprogram för fd BP-macken (FIX)

8 10 2009

Nämnden beslutade att skicka ut Planprogram för Timmermannen 16, fd BP-macken och nuvarande p-plats samt FIX Radio o TV ut för samråd. Jag har skrivet tidigare om planerna (se inlägget). Det är viktigt att bebygga platsen och förtäta staden med mer boende och samtidigt få mer butiksyta. Samtidigt är det den plats i Eslöv som eslövsborna helst vill se bebyggd. I planprogrammet har kommunen valt att ta fram två programskisser på hur man kan bebygga platsen, båda på en bruttoarea om ca 5000 m2. Dels är det fastighetsägarens förslag med två punkthus med upp till 8 våningar, och dels ett mer traditionell eslövsutseende i upp till fyra våningar och en femte inskjuten våning där man bättre sluter kvarteret. För den aktuella platsen tycker jag att exempel 2 med en mer slutet kvarter passar bättre och ger en mer stadsmässig karaktär.  Man kan nog också få mer plats för lokaler i bottenplan vilket är viktigt för centrum då det finns få nya tomter att bebygga centralt. Fastighetsägarens förslag är också väldigt bra, men jag tycker det passar bättre på en något större tomt.

Exempel på 2 olika bebyggelsetyper på Timmermannen

Exempel på 2 olika bebyggelsetyper på Timmermannen


Timmermannen – fd BP
Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: