Bygglov för 24 nya centrala lägenheter

8 10 2009

BA Bygg, Bert Andersson fick på nämnden bygglov för ett flerbostadshus med 24 nya lägenheter på Odengatan, kv Endräkten, där tidigare Odenkiosken låg.

Lägenheterna är ett välkommet tillskott för att förtäta staden och har ett attraktivt läge i centrum och nära stationen. Arton lägenheter är på två rum o kök om ca 60 m2 och fyra lägenheter är på 3 rum o kök om 70-90 m2.

Det känns tryggt att det finns lokala byggherrar som vågar satsa trots de tuffa ekonomiska tiderna. Hyresgäster finns och behovet är stort. Över längre sikt är det få fastigheter som är en dålig investering och det är billigt att bygga nu. Vi får hoppas att bl.a. Dagon, HSB och Midrock som är stora aktörer och har byggfärdiga tomter centralt i Eslöv, också inser detta och tar sitt ansvar för att utveckla Eslöv.

Endräkten

Endräkten

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: