Vi förnyar Storgatan utanför stationen

17 09 2009

I samband med att man bygger om perronger på stationen i Eslöv passar också kommunen på att bygga om utanför stationshuset på Storgatan. Miljön där är sliten och det känns härligt att kunna få ge den ett lyft. Det är också en fortsättning på förnyelsen av centrum och för att stärka handeln och upplevelserna.

Ombyggnadsförslag Storgatan

Ombyggnadsförslag Storgatan

För den nyfikne finns här en första illustrationsplan i större PDF.

Vi vill göra om gatan och platsen framför stationen till ett välkomnande och ombonat område. Detta är det första som möter många besökare i Eslöv. Idag kliver man bara ut från stationen och ut i en rörig gatumiljö utan tydliga riktningar för vart du kan tänkas ta vägen.

I förslaget är det tänkt att;

Hela platsen lyfts upp i trottoarhöjd och får så kallad gångfartstrafik. Det innebär att man får köra max 7 km/h och på de gåendes villkor.

Vi lägger smågatsten på hela platsen för att få en trevlig inramning, och plattor för att få en jämnhet och markera gångstråk.

Parkeringen utanför själva stationshuset försvinner men man ska kunna släppa av här. Taxiparkeringen krymps och även här blir istället vanlig korttidsparkering.

Cyklelparkering är ett trevligt men växande problem. Vi lyckas inte skapa mer cykelparkering, men det försvinner inte heller platser. Däremot kommer man att utöka cykelparkeringen på Östra sidan.

De restauranger som finns i stationsnärheten planeras kunna få bra förutsättningar för uteservering sommartid.

I samband med ombyggnaden passar man också på att byta ut gamla VA-ledningar på platsen vilket så klart innebär ett stort ingrepp i gatan.

Arbetena med förändringen planeras starta redan i höst.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: