Alliansen försenar Flygstaden igen!

10 06 2009

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så är det dags för antagande av handelsområdet Flygstaden, vilket ska ge Eslöv möjlighet att fortsätta utvecklas som handelsstad.

Till det tidigare inlägget

Ikväll under nämndsmötet var planen uppe på nytt för att skickas för antagande i Fullmäktige. Återremissen avsåg att bullerutredningen skulle vara levererad och inarbetad i planen vilket hade uppfyllts, och Vägverkets avtal var i stort sett färdigt. Man var överens om de åtgärder som behövdes, och kostnadsfördelningen var man överens om. Att avtalet inte var påtecknat spelar ingen roll.

Så blev det nu inte – på nytt okynnesåterremmitterade alliansen planen med stöd av Sverigedemokraterna.  Orsaken har jag svårt att förstå. Nu börjar vi närma oss ett läge när hela tidsplanen för området börjar bli kritisk. Det hade varit ärligare att ta striden i Kommunstyrelsen där den hör hemma nu om de inte vill att planen ska förverkligas. MoS-nämndens del av planhanteringen borde vara avslutad.

Annonser

Åtgärder

Information

4 responses

19 06 2009
Tony Hansson

Göran, du har helt rätt. Jag har i många delar varit inblandad i planen, och i hela projektet, det har jag aldrig förnekat. Jag har tom varit drivande avseende vissa delar av den, vilket är min roll – precis som du beskriver. Skillnaden är att du o jag har olika åsikt om vad som är ett bra projekt, vilket man givetvis får ha. Som jag försökte beskriva är jag inte ensam om min åsikt utan det var hela nämnden, ebos styrelse och indirekt fullmäktige som tycker det är en bra plan och som hade hoppats att tomten redan skulle vara bebyggd enligt det antagna förslaget. Jag förstår inte vad det är som du menar att ”jag vill sopa under mattan”?

17 06 2009
Tony Hansson

Hej Göran!
Att jag inte skrivit om Byskolan (Valpen) är av den enkla anledningen att den antogs långt innan jag startade bloggen. Först o främst vill jag påpeka att det var inte ”jag” som antog planen. Det var en enig nämnd på uppdrag av ett folkvalt Fullmäktige. Och jag har absolut inget att skämmas för. Planen – som är framtagen av Eslövs Bostads AB är en bra förtätning av centrala Eslöv. Det är vettigt för Eslöv att växa inifrån och ut. Marken, bara några hundratal meter från Stora Torg, och nära Stationen ska givetvis inte bebyggas med några få villor/radhus. Här ska det etableras en tätare byggnation, och för många boende. Småskaliga radhus ska vi bygga längre ut från centrala Eslöv. Du, liksom jag vet att man i planen redovisat alla dina frågeställningar och anser sig ha löst dessa. Att du sedan vägrar tro på lösningarna kan jag inte påverka. Planen har sedan blivit överklagad och varje instans hittills har givit er fel. Så skämmas, nej inte alls.

19 06 2009
Lditgin

Tony…
Du sitter som ordförande i den nämnd som fattar berslut kring detaljplaner och annat – representarande det största (majoritets-) partiet. I valet har ditt parti (indirekt du..) fått ett mandat att besluta saker och ting – på ”bästa möjliga” sätt… Du har under aktuell period suttit i EBO styrelse (alltså även givit direktiven för EBOs verksamhet).
Du är ytterst ansvarig för de beslut som tas i din nämnd (i din roll i EBOS styrelse – så har du gett direktiv även till EBOs verksamhet..) – så, snälla du – försök inte prata bort det faktum att du är ansvarig för att detalplan för kvarteret Valpen (Byskolan) ser ut som den gör…. Du – och din nämnd – har inte tagit bra bra beslut i detta fall – och det faktum tycker jag ska belysas… inte som du gärna vill ”sopa under mattan”…

17 06 2009
Lditgin

Är ju bra att åtminstonde någon inte köper alla dumma ideer rakt av… Jag som medborgare skulle ju vilja se en ”vettig” analys på hur Handelsområde Flygstaden eg. påverkar cityhandeln. Känns som Cityhandeln är viktigare för ”pulsen” i Eslöv – än det är att få ett köpcentra i utkanten av stan…

På samma sätt skulle jag villa se en ”vettig” analys av effekter som det får att bygga fula höghus mitt ibland den låga villabebyggelsen kring Byskolan. Vad händer t.ex. med den redan hav trafik redan hårt drabbad Repslagaregatan när ”alla” ska parkera på gatan – samtiden som genomfartstrafiken ökar ytterligare – ELLER – vad händer med den redan idag i området underdimensionerade VA situationen (där grannarna får vatten i källaren varenda gång det regnar..)

Väldigt intressant att du, Tony – inte skrivit något på din blogg… Är det kanske så att du inners inne ”skäms” för det förslag du själv klubbat igenom…?
%d bloggare gillar detta: