Flygstaden/handelsområdet kan försenas

13 05 2009

Vid dagens nämndssammanträde i MoS återremitterade Alliansen och Sverigedemokraterna detaljplanen som är på väg för antagande i kommunfullmäktige.

Planen som ska ge möjlighet till ett 25000 m2 stort handelsområde uppe vid flygfältet är klar, och kunde om den sänts vidare, antagits av kommunfullmäktige i juni under förutsättning att avtal tecknats.

Vid nämnden fattades i underlaget den slutgiltiga bullerutredningen, samt det avtal som ska skrivas med Vägverket. Bullerutredningen har inte avlämnats av konsulten i tid, men utredningen är känd och har arbetats in i planen. Avtalet med Vägverket skall vara tecknat före antagande, vilket kunde gjorts under tiden fram till kommunstyrelsen.

Den sista delen av återremissen är en fråga som ägs helt av kommunstyrelsen/fullmäktige, nämligen köpavtalet och de ekonomiska förutsättningarna för exploateringen. Dessa måste klargöras innan antagande, men kan mycket väl hanteras på kommunstyrelsenivå.

Jag tycker man valde att stoppa planen på fel nivå, men delar däremot uppfattningen att frågorna ska vara lösa innan antagande. Den försening man nu skapar är dock inte av goda för genomförandet. Nu försenas antagandet och genomförandet med minst 3 månader.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: