Budget 2010 för MoS är på väg fram

13 05 2009

Idag hade nämnden Milö- och Samhällsbyggnad (MoS) genomgång av budget för 2010 enligt de anvisningar som lämnats efter de kraftigt minskade skatteintäkter kommunen drabbats av.

För 2010 ska det sparas minst 2%. Tyvärr blir det så i spartider att man pratar mycket om de procent man tvingas dra ner på och allt för lite om de 98% eller dryga 60 miljoner som vi ska bedriva verksamhet med.

Ur det ”smörgåsbord” som förvaltningen föreslagits valde Socialdemokraterna tillsammans med Mp o V  bl a att inte gå vidare med sparförslagen kring att försämra städning och skötsel av vår stad och kommun. Vi behåller också den offentliga toaletten på torget som kostar ca 150 000 om året. Naturvårdsåtgärder enligt nuvarande handlingsprogram kvarstår motsvarande 50 000. Inte heller bidragen till vägföreningar och vägsamfälligheter finns kvar i det kommande förslaget, men här måste kommunen bli aktivare med att följa upp bidragen och avkräva redovisningar av hur det sköts ute.

Bland de sparåtgärder som vi väljer att gå vidare med finns däremot:

  • Minskad budget för kompetensutveckling av personal med 200 000
  • Fördjupad översiktsplan Flyinge-Gårdstånga färdigställs inte 2010
  • Vattenvårdsinsatser i avrinningsområdena för 120 000 dras in
  • Informationsinsatser motsvarande 60 000 dras in
  • Mål att minska elförbrukningen i gatubelysningen med 300 000
  • Bullerbidrag för enskilda fastighetsägare dras in,  200 000
  • Pensionärs/seniorkortet utreds vidare med inriktning att ta bort det. värt 850 000
  • Utredning om att införa p-avgifter i centrala Eslöv
  • Minskning med motsvarande 2.5 tjänst inom miljötillsyn, administration, information, trafikmiljösamordning och GIS

Totala värdet av de besparingsåtgärder som föreslås täcker med råga det beting nämnden fått, men vi är därmed också förberedda för 2011 års ram som i dagsläget ser ännu tuffare ut än 2010-budgeten.

Alliansen hade förslag på än mer långtgående neddragningar av tjänster, bland annat inom naturvård. Man vill också helt dra in trafiksamordnare vilket inneburit att ingen trafikutbildning i skolan genomförts och att inget beteendepåverkande arbete vad gäller trafiksäkerhet och miljö kunnat bedrivas. Man minskade också med en tjänst på kart- och mätsidan vilket inneburit att det redan eftersatta arbetet med bland annat baskartan inte kommit i fatt, vilket är det naturliga målet i tider då det byggs mindre. Indragningar som skadar den framåtsyftande verksamheten hårt.

Sverigedemokraterna vill ta bort totalt 6 tjänster och därmed minska det framåtsyftande arbetet vilket är helt i linje med den politik de driver om att det var bättre förr och att avveckling är bättre än utveckling. SD vill också minska vägföreingsbidragen med hela 20% vilket inneburit att många boende utanför Eslövs tätort skulle få börja betala vägbidrag igen. En negativ och bakåtsträvande politik som inte passar sig i en framåtsyftande Öresundsregion.

Annonser

Åtgärder

Information
%d bloggare gillar detta: